Испански

Съществително име

пет

Португалски

Съществително име

пет