Английски

Съществително име

цел




Глагол

целя се