Английски

Съществително име

възможност (физическа)