Словашки

 
знамето

Съществително име

Азербайджан
Словенски

 
знамето

Съществително име

Азербайджан