Английски

 
знамето

Съществително име

Австрия
Естонски

 
знамето

Съществително име

Австрия
Индонезийски

 
знамето

Съществително име

Австрия
Испански

 
знамето

Съществително име

Австрия
Италиански

 
знамето

Съществително име

Австрия
Латински

 
знамето

Съществително име

Австрия

Полски

 
знамето

Съществително име

Австрия
Румънски

 
знамето

Съществително име

Австрия