Реформа (лат. reformo) - трансформация, промяна, която се вписва по законодателен път.