Словоформата произведения има следните основни форми: