Съдържание [+] перфорирам (български)

  • преходен глагол от несвършен вид (тип 186ti)
  1. Правя перфорация, продупчвам.

Превод