Черта. Свойство. Признак. Всички пеят много добре но тя се отличава със силният глас и начинът по който прави извивките и паузите, чувството което тя излъчи чрез гласът си. Само тя се отличава от другите с тези характерни особенности.