Способността на елементите да се противопоставят на съществени деформации под въздействието на външни сили.