1. Взаимна обвързаност на действия по предварително съгласувани намерения и цели.
  2. Координацията представлява взаимодействие между ЦНС (централната нервна система) и скелетната мускулатура по време на движение.