използва се в практическото обучение на студентите, устен, писмен, ясен, конкретен, смесен, точен, групов, индивидуален.