изказ – за Фуко е особен начин на съществуване от съвкупност от знаци, които преписват определена позиция на този, който говори и позволяват да се каже нещо определено за някакъв предмет.