дрънкам (български)

Глагол, тип 186, несвършен вид

(класификация — ?)

Значение: https://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B4%D1%80%D1%8A%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC/

Етимология

Фразеологични изрази


СинонимиПревод