Съдържание [+] допадам (български)

  • непреходен глагол от несвършен вид (тип 186ii)

Превод