Човек, който изучава диалектите, тяхното възникване, промяна и специфичност.