Съдържание [+] дестилирам (български)

  • преходен глагол от несвършен вид (тип 186ti)
  1. Подлагам вещество на дестилация.

Превод