Представени са всички форми на глагола целя. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице це·ля це·лим
2 лице це·лиш це·ли·те
3 лице це·ли це·лят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице це·лих це·лих·ме
2 лице це·ли це·лих·те
3 лице це·ли це·ли·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице це·лех це·лех·ме
2 лице це·ле·ше це·лех·те
3 лице це·ле·ше це·ле·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице целил съм целила съм целило съм целили сме
2 лице целил си целила си целило си целили сте
3 лице целил е целила е целило е целили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях целил бях целила бях целило бяхме целили
2 лице беше целил беше целила беше целило бяхте целили
3 лице беше целил беше целила беше целило бяха целили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще целя ще целим
2 лице ще целиш ще целите
3 лице ще цели ще целят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм целил ще съм целила ще съм целило ще сме целили
2 лице ще си целил ще си целила ще си целило ще сте целили
3 лице ще е целил ще е целила ще е целило ще са целили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да целя щяхме да целим
2 лице щеше да целиш щяхте да целите
3 лице щеше да цели щяха да целят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм целил щях да съм целила щях да съм целило щяхме да сме целили
2 лице щеше да си целил щеше да си целила щеше да си целило щяхте да сте целили
3 лице щеше да е целил щеше да е целила щеше да е целило щяха да са целили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице целел съм целела съм целело съм целели сме
2 лице целел си целела си целело си целели сте
3 лице целел (е) целела (е) целело (е) целели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице целил съм целила съм целило съм целили сме
2 лице целил си целила си целило си целили сте
3 лице целил (е) целила (е) целило (е) целили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм целил била съм целила било съм целило били сме целили
2 лице бил си целил била си целила било си целило били сте целили
3 лице бил (е) целил била (е) целила било (е) целило били (са) целили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да целя щяла съм да целя щяло съм да целя щели сме да целим
2 лице щял си да целиш щяла си да целиш щяло си да целиш щели сте да целите
3 лице щял (е) да цели щяла (е) да цели щяло (е) да цели щели (са) да целят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм целил щяла съм да съм целила щяло съм да съм целило щели сме да сме целили
2 лице щял си да си целил щяла си да си целила щяло си да си целило щели сте да сте целили
3 лице щял (е) да е целил щяла (е) да е целила щяло (е) да е целило щели (са) да са целили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих целил бих целила бих целило бихме целили
2 лице би целил би целила би целило бихте целили
3 лице би целил би целила би целило биха целили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
це·ли це·ле·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род це·лен
непълен член це·ле·ния
пълен член це·ле·ни·ят
женски род це·ле·на
членувано це·ле·на·та
среден род це·ле·но
членувано це·ле·но·то
множествено число це·ле·ни
членувано це·ле·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род це·лил
непълен член це·ли·лия
пълен член це·ли·ли·ят
женски род це·ли·ла
членувано це·ли·ла·та
среден род це·ли·ло
членувано це·ли·ло·то
множествено число це·ли·ли
членувано це·ли·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род це·лел
непълен член це·ле·лия
пълен член це·ле·ли·ят
женски род це·ле·ла
членувано це·ле·ла·та
среден род це·ле·ло
членувано це·ле·ло·то
множествено число це·ле·ли
членувано це·ле·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род це·лещ
непълен член це·ле·щия
пълен член це·ле·щи·ят
женски род це·ле·ща
членувано це·ле·ща·та
среден род це·ле·що
членувано це·ле·що·то
множествено число це·ле·щи
членувано це·ле·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

це·лей·ки