Представени са всички форми на глагола требя. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице тре·бя тре·бим
2 лице тре·биш тре·би·те
3 лице тре·би тре·бят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице тре·бих тре·бих·ме
2 лице тре·би тре·бих·те
3 лице тре·би тре·би·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице тре·бех тре·бех·ме
2 лице тре·бе·ше тре·бех·те
3 лице тре·бе·ше тре·бе·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице требил съм требила съм требило съм требили сме
2 лице требил си требила си требило си требили сте
3 лице требил е требила е требило е требили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях требил бях требила бях требило бяхме требили
2 лице беше требил беше требила беше требило бяхте требили
3 лице беше требил беше требила беше требило бяха требили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще требя ще требим
2 лице ще требиш ще требите
3 лице ще треби ще требят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм требил ще съм требила ще съм требило ще сме требили
2 лице ще си требил ще си требила ще си требило ще сте требили
3 лице ще е требил ще е требила ще е требило ще са требили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да требя щяхме да требим
2 лице щеше да требиш щяхте да требите
3 лице щеше да треби щяха да требят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм требил щях да съм требила щях да съм требило щяхме да сме требили
2 лице щеше да си требил щеше да си требила щеше да си требило щяхте да сте требили
3 лице щеше да е требил щеше да е требила щеше да е требило щяха да са требили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице требел съм требела съм требело съм требели сме
2 лице требел си требела си требело си требели сте
3 лице требел (е) требела (е) требело (е) требели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице требил съм требила съм требило съм требили сме
2 лице требил си требила си требило си требили сте
3 лице требил (е) требила (е) требило (е) требили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм требил била съм требила било съм требило били сме требили
2 лице бил си требил била си требила било си требило били сте требили
3 лице бил (е) требил била (е) требила било (е) требило били (са) требили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да требя щяла съм да требя щяло съм да требя щели сме да требим
2 лице щял си да требиш щяла си да требиш щяло си да требиш щели сте да требите
3 лице щял (е) да треби щяла (е) да треби щяло (е) да треби щели (са) да требят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм требил щяла съм да съм требила щяло съм да съм требило щели сме да сме требили
2 лице щял си да си требил щяла си да си требила щяло си да си требило щели сте да сте требили
3 лице щял (е) да е требил щяла (е) да е требила щяло (е) да е требило щели (са) да са требили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих требил бих требила бих требило бихме требили
2 лице би требил би требила би требило бихте требили
3 лице би требил би требила би требило биха требили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
тре·би тре·бе·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род тре·бен
непълен член тре·бе·ния
пълен член тре·бе·ни·ят
женски род тре·бе·на
членувано тре·бе·на·та
среден род тре·бе·но
членувано тре·бе·но·то
множествено число тре·бе·ни
членувано тре·бе·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род тре·бил
непълен член тре·би·лия
пълен член тре·би·ли·ят
женски род тре·би·ла
членувано тре·би·ла·та
среден род тре·би·ло
членувано тре·би·ло·то
множествено число тре·би·ли
членувано тре·би·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род тре·бел
непълен член тре·бе·лия
пълен член тре·бе·ли·ят
женски род тре·бе·ла
членувано тре·бе·ла·та
среден род тре·бе·ло
членувано тре·бе·ло·то
множествено число тре·бе·ли
членувано тре·бе·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род тре·бещ
непълен член тре·бе·щия
пълен член тре·бе·щи·ят
женски род тре·бе·ща
членувано тре·бе·ща·та
среден род тре·бе·що
членувано тре·бе·що·то
множествено число тре·бе·щи
членувано тре·бе·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

тре·бей·ки