Представени са всички форми на глагола соча. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице со·ча со·чим
2 лице со·чиш со·чи·те
3 лице со·чи со·чат


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице со·чих со·чих·ме
2 лице со·чи со·чих·те
3 лице со·чи со·чи·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице со·чех со·чех·ме
2 лице со·че·ше со·чех·те
3 лице со·че·ше со·че·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице сочил съм сочила съм сочило съм сочили сме
2 лице сочил си сочила си сочило си сочили сте
3 лице сочил е сочила е сочило е сочили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях сочил бях сочила бях сочило бяхме сочили
2 лице беше сочил беше сочила беше сочило бяхте сочили
3 лице беше сочил беше сочила беше сочило бяха сочили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще соча ще сочим
2 лице ще сочиш ще сочите
3 лице ще сочи ще сочат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм сочил ще съм сочила ще съм сочило ще сме сочили
2 лице ще си сочил ще си сочила ще си сочило ще сте сочили
3 лице ще е сочил ще е сочила ще е сочило ще са сочили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да соча щяхме да сочим
2 лице щеше да сочиш щяхте да сочите
3 лице щеше да сочи щяха да сочат


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм сочил щях да съм сочила щях да съм сочило щяхме да сме сочили
2 лице щеше да си сочил щеше да си сочила щеше да си сочило щяхте да сте сочили
3 лице щеше да е сочил щеше да е сочила щеше да е сочило щяха да са сочили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице сочел съм сочела съм сочело съм сочели сме
2 лице сочел си сочела си сочело си сочели сте
3 лице сочел (е) сочела (е) сочело (е) сочели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице сочил съм сочила съм сочило съм сочили сме
2 лице сочил си сочила си сочило си сочили сте
3 лице сочил (е) сочила (е) сочило (е) сочили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм сочил била съм сочила било съм сочило били сме сочили
2 лице бил си сочил била си сочила било си сочило били сте сочили
3 лице бил (е) сочил била (е) сочила било (е) сочило били (са) сочили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да соча щяла съм да соча щяло съм да соча щели сме да сочим
2 лице щял си да сочиш щяла си да сочиш щяло си да сочиш щели сте да сочите
3 лице щял (е) да сочи щяла (е) да сочи щяло (е) да сочи щели (са) да сочат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм сочил щяла съм да съм сочила щяло съм да съм сочило щели сме да сме сочили
2 лице щял си да си сочил щяла си да си сочила щяло си да си сочило щели сте да сте сочили
3 лице щял (е) да е сочил щяла (е) да е сочила щяло (е) да е сочило щели (са) да са сочили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих сочил бих сочила бих сочило бихме сочили
2 лице би сочил би сочила би сочило бихте сочили
3 лице би сочил би сочила би сочило биха сочили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
со·чи со·че·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род со·чен
непълен член со·че·ния
пълен член со·че·ни·ят
женски род со·че·на
членувано со·че·на·та
среден род со·че·но
членувано со·че·но·то
множествено число со·че·ни
членувано со·че·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род со·чил
непълен член со·чи·лия
пълен член со·чи·ли·ят
женски род со·чи·ла
членувано со·чи·ла·та
среден род со·чи·ло
членувано со·чи·ло·то
множествено число со·чи·ли
членувано со·чи·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род со·чел
непълен член со·че·лия
пълен член со·че·ли·ят
женски род со·че·ла
членувано со·че·ла·та
среден род со·че·ло
членувано со·че·ло·то
множествено число со·че·ли
членувано со·че·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род со·чещ
непълен член со·че·щия
пълен член со·че·щи·ят
женски род со·че·ща
членувано со·че·ща·та
среден род со·че·що
членувано со·че·що·то
множествено число со·че·щи
членувано со·че·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

со·чей·ки