Представени са всички форми на глагола снова. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице сно·ва сно·вем
2 лице сно·веш сно·ве·те
3 лице сно·ве сно·ват


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице сно·вах сно·вах·ме
2 лице сно·ва сно·вах·те
3 лице сно·ва сно·ва·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице сно·вях сно·вях·ме
2 лице сно·ве·ше сно·вях·те
3 лице сно·ве·ше сно·вя·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице сновал съм сновала съм сновало съм сновали сме
2 лице сновал си сновала си сновало си сновали сте
3 лице сновал е сновала е сновало е сновали са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях сновал бях сновала бях сновало бяхме сновали
2 лице беше сновал беше сновала беше сновало бяхте сновали
3 лице беше сновал беше сновала беше сновало бяха сновали


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще снова ще сновем
2 лице ще сновеш ще сновете
3 лице ще снове ще сноват


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм сновал ще съм сновала ще съм сновало ще сме сновали
2 лице ще си сновал ще си сновала ще си сновало ще сте сновали
3 лице ще е сновал ще е сновала ще е сновало ще са сновали


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да снова щяхме да сновем
2 лице щеше да сновеш щяхте да сновете
3 лице щеше да снове щяха да сноват


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм сновал щях да съм сновала щях да съм сновало щяхме да сме сновали
2 лице щеше да си сновал щеше да си сновала щеше да си сновало щяхте да сте сновали
3 лице щеше да е сновал щеше да е сновала щеше да е сновало щяха да са сновали


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице сновял съм сновяла съм сновяло съм сновели сме
2 лице сновял си сновяла си сновяло си сновели сте
3 лице сновял (е) сновяла (е) сновяло (е) сновели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице сновал съм сновала съм сновало съм сновали сме
2 лице сновал си сновала си сновало си сновали сте
3 лице сновал (е) сновала (е) сновало (е) сновали (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм сновал била съм сновала било съм сновало били сме сновали
2 лице бил си сновал била си сновала било си сновало били сте сновали
3 лице бил (е) сновал била (е) сновала било (е) сновало били (са) сновали


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да снова щяла съм да снова щяло съм да снова щели сме да сновем
2 лице щял си да сновеш щяла си да сновеш щяло си да сновеш щели сте да сновете
3 лице щял (е) да снове щяла (е) да снове щяло (е) да снове щели (са) да сноват


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм сновал щяла съм да съм сновала щяло съм да съм сновало щели сме да сме сновали
2 лице щял си да си сновал щяла си да си сновала щяло си да си сновало щели сте да сте сновали
3 лице щял (е) да е сновал щяла (е) да е сновала щяло (е) да е сновало щели (са) да са сновали


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих сновал бих сновала бих сновало бихме сновали
2 лице би сновал би сновала би сновало бихте сновали
3 лице би сновал би сновала би сновало биха сновали


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
сно·ви сно·ве·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род сно·вящ
непълен член сно·вя·щия
пълен член сно·вя·щи·ят
женски род сно·вя·ща
членувано сно·вя·ща·та
среден род сно·вя·що
членувано сно·вя·що·то
множествено число сно·ве·щи
членувано сно·ве·щи·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род сно·вал
непълен член сно·ва·лия
пълен член сно·ва·ли·ят
женски род сно·ва·ла
членувано сно·ва·ла·та
среден род сно·ва·ло
членувано сно·ва·ло·то
множествено число сно·ва·ли
членувано сно·ва·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род сно·вял
непълен член сно·вя·лия
пълен член сно·вя·ли·ят
женски род сно·вя·ла
членувано сно·вя·ла·та
среден род сно·вя·ло
членувано сно·вя·ло·то
множествено число сно·ве·ли
членувано сно·ве·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род сно·ван
непълен член сно·ва·ния
пълен член сно·ва·ни·ят
женски род сно·ва·на
членувано сно·ва·на·та
среден род сно·ва·но
членувано сно·ва·но·то
множествено число сно·ва·ни
членувано сно·ва·ни·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

сно·вей·ки