Представени са всички форми на глагола служа. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице слу·жа слу·жим
2 лице слу·жиш слу·жи·те
3 лице слу·жи слу·жат


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице слу·жих слу·жих·ме
2 лице слу·жи слу·жих·те
3 лице слу·жи слу·жи·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице слу·жех слу·жех·ме
2 лице слу·же·ше слу·жех·те
3 лице слу·же·ше слу·же·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице служил съм служила съм служило съм служили сме
2 лице служил си служила си служило си служили сте
3 лице служил е служила е служило е служили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях служил бях служила бях служило бяхме служили
2 лице беше служил беше служила беше служило бяхте служили
3 лице беше служил беше служила беше служило бяха служили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще служа ще служим
2 лице ще служиш ще служите
3 лице ще служи ще служат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм служил ще съм служила ще съм служило ще сме служили
2 лице ще си служил ще си служила ще си служило ще сте служили
3 лице ще е служил ще е служила ще е служило ще са служили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да служа щяхме да служим
2 лице щеше да служиш щяхте да служите
3 лице щеше да служи щяха да служат


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм служил щях да съм служила щях да съм служило щяхме да сме служили
2 лице щеше да си служил щеше да си служила щеше да си служило щяхте да сте служили
3 лице щеше да е служил щеше да е служила щеше да е служило щяха да са служили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице служел съм служела съм служело съм служели сме
2 лице служел си служела си служело си служели сте
3 лице служел (е) служела (е) служело (е) служели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице служил съм служила съм служило съм служили сме
2 лице служил си служила си служило си служили сте
3 лице служил (е) служила (е) служило (е) служили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм служил била съм служила било съм служило били сме служили
2 лице бил си служил била си служила било си служило били сте служили
3 лице бил (е) служил била (е) служила било (е) служило били (са) служили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да служа щяла съм да служа щяло съм да служа щели сме да служим
2 лице щял си да служиш щяла си да служиш щяло си да служиш щели сте да служите
3 лице щял (е) да служи щяла (е) да служи щяло (е) да служи щели (са) да служат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм служил щяла съм да съм служила щяло съм да съм служило щели сме да сме служили
2 лице щял си да си служил щяла си да си служила щяло си да си служило щели сте да сте служили
3 лице щял (е) да е служил щяла (е) да е служила щяло (е) да е служило щели (са) да са служили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих служил бих служила бих служило бихме служили
2 лице би служил би служила би служило бихте служили
3 лице би служил би служила би служило биха служили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
слу·жи слу·же·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род слу·жен
непълен член слу·же·ния
пълен член слу·же·ни·ят
женски род слу·же·на
членувано слу·же·на·та
среден род слу·же·но
членувано слу·же·но·то
множествено число слу·же·ни
членувано слу·же·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род слу·жил
непълен член слу·жи·лия
пълен член слу·жи·ли·ят
женски род слу·жи·ла
членувано слу·жи·ла·та
среден род слу·жи·ло
членувано слу·жи·ло·то
множествено число слу·жи·ли
членувано слу·жи·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род слу·жел
непълен член слу·же·лия
пълен член слу·же·ли·ят
женски род слу·же·ла
членувано слу·же·ла·та
среден род слу·же·ло
членувано слу·же·ло·то
множествено число слу·же·ли
членувано слу·же·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род слу·жещ
непълен член слу·же·щия
пълен член слу·же·щи·ят
женски род слу·же·ща
членувано слу·же·ща·та
среден род слу·же·що
членувано слу·же·що·то
множествено число слу·же·щи
членувано слу·же·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

слу·жей·ки