Представени са всички форми на глагола редея. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ре·дея ре·де·ем
2 лице ре·де·еш ре·де·е·те
3 лице ре·дее ре·де·ят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице ре·дях ре·дях·ме
2 лице ре·дя ре·дях·те
3 лице ре·дя ре·дя·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице ре·де·ех ре·де·ех·ме
2 лице ре·де·е·ше ре·де·ех·те
3 лице ре·де·е·ше ре·де·е·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице редял съм редяла съм редяло съм редели сме
2 лице редял си редяла си редяло си редели сте
3 лице редял е редяла е редяло е редели са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях редял бях редяла бях редяло бяхме редели
2 лице беше редял беше редяла беше редяло бяхте редели
3 лице беше редял беше редяла беше редяло бяха редели


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще редея ще редеем
2 лице ще редееш ще редеете
3 лице ще редее ще редеят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм редял ще съм редяла ще съм редяло ще сме редели
2 лице ще си редял ще си редяла ще си редяло ще сте редели
3 лице ще е редял ще е редяла ще е редяло ще са редели


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да редея щяхме да редеем
2 лице щеше да редееш щяхте да редеете
3 лице щеше да редее щяха да редеят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм редял щях да съм редяла щях да съм редяло щяхме да сме редели
2 лице щеше да си редял щеше да си редяла щеше да си редяло щяхте да сте редели
3 лице щеше да е редял щеше да е редяла щеше да е редяло щяха да са редели


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице редеел съм редеела съм редеело съм редеели сме
2 лице редеел си редеела си редеело си редеели сте
3 лице редеел (е) редеела (е) редеело (е) редеели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице редял съм редяла съм редяло съм редели сме
2 лице редял си редяла си редяло си редели сте
3 лице редял (е) редяла (е) редяло (е) редели (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм редял била съм редяла било съм редяло били сме редели
2 лице бил си редял била си редяла било си редяло били сте редели
3 лице бил (е) редял била (е) редяла било (е) редяло били (са) редели


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да редея щяла съм да редея щяло съм да редея щели сме да редеем
2 лице щял си да редееш щяла си да редееш щяло си да редееш щели сте да редеете
3 лице щял (е) да редее щяла (е) да редее щяло (е) да редее щели (са) да редеят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм редял щяла съм да съм редяла щяло съм да съм редяло щели сме да сме редели
2 лице щял си да си редял щяла си да си редяла щяло си да си редяло щели сте да сте редели
3 лице щял (е) да е редял щяла (е) да е редяла щяло (е) да е редяло щели (са) да са редели


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих редял бих редяла бих редяло бихме редели
2 лице би редял би редяла би редяло бихте редели
3 лице би редял би редяла би редяло биха редели


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
ре·дей ре·дей·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род ре·дян
непълен член ре·дя·ния
пълен член ре·дя·ни·ят
женски род ре·дя·на
членувано ре·дя·на·та
среден род ре·дя·но
членувано ре·дя·но·то
множествено число ре·де·ни
членувано ре·де·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род ре·дял
непълен член ре·де·лия
пълен член ре·де·ли·ят
женски род ре·дя·ла
членувано ре·дя·ла·та
среден род ре·дя·ло
членувано ре·дя·ло·то
множествено число ре·де·ли
членувано ре·де·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род ре·де·ел
непълен член ре·де·е·лия
пълен член ре·де·е·ли·ят
женски род ре·де·е·ла
членувано ре·де·е·ла·та
среден род ре·де·е·ло
членувано ре·де·е·ло·то
множествено число ре·де·е·ли
членувано ре·де·е·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род ре·де·ещ
непълен член ре·де·е·щия
пълен член ре·де·е·щи·ят
женски род ре·де·е·ща
членувано ре·де·е·ща·та
среден род ре·де·е·що
членувано ре·де·е·що·то
множествено число ре·де·е·щи
членувано ре·де·е·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

ре·де·ей·ки