Представени са всички форми на глагола рева. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ре·ва ре·вем
2 лице ре·веш ре·ве·те
3 лице ре·ве ре·ват


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице ре·вах ре·вах·ме
2 лице ре·ва ре·вах·те
3 лице ре·ва ре·ва·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице ре·вях ре·вях·ме
2 лице ре·ве·ше ре·вях·те
3 лице ре·ве·ше ре·вя·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ревал съм ревала съм ревало съм ревали сме
2 лице ревал си ревала си ревало си ревали сте
3 лице ревал е ревала е ревало е ревали са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях ревал бях ревала бях ревало бяхме ревали
2 лице беше ревал беше ревала беше ревало бяхте ревали
3 лице беше ревал беше ревала беше ревало бяха ревали


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще рева ще ревем
2 лице ще ревеш ще ревете
3 лице ще реве ще реват


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм ревал ще съм ревала ще съм ревало ще сме ревали
2 лице ще си ревал ще си ревала ще си ревало ще сте ревали
3 лице ще е ревал ще е ревала ще е ревало ще са ревали


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да рева щяхме да ревем
2 лице щеше да ревеш щяхте да ревете
3 лице щеше да реве щяха да реват


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм ревал щях да съм ревала щях да съм ревало щяхме да сме ревали
2 лице щеше да си ревал щеше да си ревала щеше да си ревало щяхте да сте ревали
3 лице щеше да е ревал щеше да е ревала щеше да е ревало щяха да са ревали


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ревял съм ревяла съм ревяло съм ревели сме
2 лице ревял си ревяла си ревяло си ревели сте
3 лице ревял (е) ревяла (е) ревяло (е) ревели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ревал съм ревала съм ревало съм ревали сме
2 лице ревал си ревала си ревало си ревали сте
3 лице ревал (е) ревала (е) ревало (е) ревали (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм ревал била съм ревала било съм ревало били сме ревали
2 лице бил си ревал била си ревала било си ревало били сте ревали
3 лице бил (е) ревал била (е) ревала било (е) ревало били (са) ревали


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да рева щяла съм да рева щяло съм да рева щели сме да ревем
2 лице щял си да ревеш щяла си да ревеш щяло си да ревеш щели сте да ревете
3 лице щял (е) да реве щяла (е) да реве щяло (е) да реве щели (са) да реват


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм ревал щяла съм да съм ревала щяло съм да съм ревало щели сме да сме ревали
2 лице щял си да си ревал щяла си да си ревала щяло си да си ревало щели сте да сте ревали
3 лице щял (е) да е ревал щяла (е) да е ревала щяло (е) да е ревало щели (са) да са ревали


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих ревал бих ревала бих ревало бихме ревали
2 лице би ревал би ревала би ревало бихте ревали
3 лице би ревал би ревала би ревало биха ревали


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
ре·ви ре·ве·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род ре·вящ
непълен член ре·вя·щия
пълен член ре·вя·щи·ят
женски род ре·вя·ща
членувано ре·вя·ща·та
среден род ре·вя·що
членувано ре·вя·що·то
множествено число ре·ве·щи
членувано ре·ве·щи·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род ре·вал
непълен член ре·ва·лия
пълен член ре·ва·ли·ят
женски род ре·ва·ла
членувано ре·ва·ла·та
среден род ре·ва·ло
членувано ре·ва·ло·то
множествено число ре·ва·ли
членувано ре·ва·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род ре·вял
непълен член ре·вя·лия
пълен член ре·вя·ли·ят
женски род ре·вя·ла
членувано ре·вя·ла·та
среден род ре·вя·ло
членувано ре·вя·ло·то
множествено число ре·ве·ли
членувано ре·ве·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род ре·ван
непълен член ре·ва·ния
пълен член ре·ва·ни·ят
женски род ре·ва·на
членувано ре·ва·на·та
среден род ре·ва·но
членувано ре·ва·но·то
множествено число ре·ва·ни
членувано ре·ва·ни·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

ре·вей·ки