Представени са всички форми на глагола пърхам. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице пър·хам пър·ха·ме
2 лице пър·хаш пър·ха·те
3 лице пър·ха пър·хат


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пър·хах пър·хах·ме
2 лице пър·ха пър·хах·те
3 лице пър·ха пър·ха·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пър·хах пър·хах·ме
2 лице пър·ха·ше пър·хах·те
3 лице пър·ха·ше пър·ха·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пърхал съм пърхала съм пърхало съм пърхали сме
2 лице пърхал си пърхала си пърхало си пърхали сте
3 лице пърхал е пърхала е пърхало е пърхали са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях пърхал бях пърхала бях пърхало бяхме пърхали
2 лице беше пърхал беше пърхала беше пърхало бяхте пърхали
3 лице беше пърхал беше пърхала беше пърхало бяха пърхали


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще пърхам ще пърхаме
2 лице ще пърхаш ще пърхате
3 лице ще пърха ще пърхат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм пърхал ще съм пърхала ще съм пърхало ще сме пърхали
2 лице ще си пърхал ще си пърхала ще си пърхало ще сте пърхали
3 лице ще е пърхал ще е пърхала ще е пърхало ще са пърхали


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да пърхам щяхме да пърхаме
2 лице щеше да пърхаш щяхте да пърхате
3 лице щеше да пърха щяха да пърхат


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм пърхал щях да съм пърхала щях да съм пърхало щяхме да сме пърхали
2 лице щеше да си пърхал щеше да си пърхала щеше да си пърхало щяхте да сте пърхали
3 лице щеше да е пърхал щеше да е пърхала щеше да е пърхало щяха да са пърхали


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пърхал съм пърхала съм пърхало съм пърхали сме
2 лице пърхал си пърхала си пърхало си пърхали сте
3 лице пърхал (е) пърхала (е) пърхало (е) пърхали (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пърхал съм пърхала съм пърхало съм пърхали сме
2 лице пърхал си пърхала си пърхало си пърхали сте
3 лице пърхал (е) пърхала (е) пърхало (е) пърхали (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм пърхал била съм пърхала било съм пърхало били сме пърхали
2 лице бил си пърхал била си пърхала било си пърхало били сте пърхали
3 лице бил (е) пърхал била (е) пърхала било (е) пърхало били (са) пърхали


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да пърхам щяла съм да пърхам щяло съм да пърхам щели сме да пърхаме
2 лице щял си да пърхаш щяла си да пърхаш щяло си да пърхаш щели сте да пърхате
3 лице щял (е) да пърха щяла (е) да пърха щяло (е) да пърха щели (са) да пърхат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм пърхал щяла съм да съм пърхала щяло съм да съм пърхало щели сме да сме пърхали
2 лице щял си да си пърхал щяла си да си пърхала щяло си да си пърхало щели сте да сте пърхали
3 лице щял (е) да е пърхал щяла (е) да е пърхала щяло (е) да е пърхало щели (са) да са пърхали


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих пърхал бих пърхала бих пърхало бихме пърхали
2 лице би пърхал би пърхала би пърхало бихте пърхали
3 лице би пърхал би пърхала би пърхало биха пърхали


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
пър·хай пър·хай·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род пър·хан
непълен член пър·ха·ния
пълен член пър·ха·ни·ят
женски род пър·ха·на
членувано пър·ха·на·та
среден род пър·ха·но
членувано пър·ха·но·то
множествено число пър·ха·ни
членувано пър·ха·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пър·хал
непълен член пър·ха·лия
пълен член пър·ха·ли·ят
женски род пър·ха·ла
членувано пър·ха·ла·та
среден род пър·ха·ло
членувано пър·ха·ло·то
множествено число пър·ха·ли
членувано пър·ха·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пър·хал
непълен член пър·ха·лия
пълен член пър·ха·ли·ят
женски род пър·ха·ла
членувано пър·ха·ла·та
среден род пър·ха·ло
членувано пър·ха·ло·то
множествено число пър·ха·ли
членувано пър·ха·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пър·хащ
непълен член пър·ха·щия
пълен член пър·ха·щи·ят
женски род пър·ха·ща
членувано пър·ха·ща·та
среден род пър·ха·що
членувано пър·ха·що·то
множествено число пър·ха·щи
членувано пър·ха·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

пър·хай·ки