Представени са всички форми на глагола пърпоря. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице пър·по·ря пър·по·рим
2 лице пър·по·риш пър·по·ри·те
3 лице пър·по·ри пър·по·рят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пър·по·рих пър·по·рих·ме
2 лице пър·по·ри пър·по·рих·те
3 лице пър·по·ри пър·по·ри·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пър·по·рех пър·по·рех·ме
2 лице пър·по·ре·ше пър·по·рех·те
3 лице пър·по·ре·ше пър·по·ре·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пърпорил съм пърпорила съм пърпорило съм пърпорили сме
2 лице пърпорил си пърпорила си пърпорило си пърпорили сте
3 лице пърпорил е пърпорила е пърпорило е пърпорили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях пърпорил бях пърпорила бях пърпорило бяхме пърпорили
2 лице беше пърпорил беше пърпорила беше пърпорило бяхте пърпорили
3 лице беше пърпорил беше пърпорила беше пърпорило бяха пърпорили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще пърпоря ще пърпорим
2 лице ще пърпориш ще пърпорите
3 лице ще пърпори ще пърпорят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм пърпорил ще съм пърпорила ще съм пърпорило ще сме пърпорили
2 лице ще си пърпорил ще си пърпорила ще си пърпорило ще сте пърпорили
3 лице ще е пърпорил ще е пърпорила ще е пърпорило ще са пърпорили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да пърпоря щяхме да пърпорим
2 лице щеше да пърпориш щяхте да пърпорите
3 лице щеше да пърпори щяха да пърпорят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм пърпорил щях да съм пърпорила щях да съм пърпорило щяхме да сме пърпорили
2 лице щеше да си пърпорил щеше да си пърпорила щеше да си пърпорило щяхте да сте пърпорили
3 лице щеше да е пърпорил щеше да е пърпорила щеше да е пърпорило щяха да са пърпорили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пърпорел съм пърпорела съм пърпорело съм пърпорели сме
2 лице пърпорел си пърпорела си пърпорело си пърпорели сте
3 лице пърпорел (е) пърпорела (е) пърпорело (е) пърпорели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пърпорил съм пърпорила съм пърпорило съм пърпорили сме
2 лице пърпорил си пърпорила си пърпорило си пърпорили сте
3 лице пърпорил (е) пърпорила (е) пърпорило (е) пърпорили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм пърпорил била съм пърпорила било съм пърпорило били сме пърпорили
2 лице бил си пърпорил била си пърпорила било си пърпорило били сте пърпорили
3 лице бил (е) пърпорил била (е) пърпорила било (е) пърпорило били (са) пърпорили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да пърпоря щяла съм да пърпоря щяло съм да пърпоря щели сме да пърпорим
2 лице щял си да пърпориш щяла си да пърпориш щяло си да пърпориш щели сте да пърпорите
3 лице щял (е) да пърпори щяла (е) да пърпори щяло (е) да пърпори щели (са) да пърпорят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм пърпорил щяла съм да съм пърпорила щяло съм да съм пърпорило щели сме да сме пърпорили
2 лице щял си да си пърпорил щяла си да си пърпорила щяло си да си пърпорило щели сте да сте пърпорили
3 лице щял (е) да е пърпорил щяла (е) да е пърпорила щяло (е) да е пърпорило щели (са) да са пърпорили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих пърпорил бих пърпорила бих пърпорило бихме пърпорили
2 лице би пърпорил би пърпорила би пърпорило бихте пърпорили
3 лице би пърпорил би пърпорила би пърпорило биха пърпорили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
пър·по·ри пър·по·ре·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род пър·по·рен
непълен член пър·по·ре·ния
пълен член пър·по·ре·ни·ят
женски род пър·по·ре·на
членувано пър·по·ре·на·та
среден род пър·по·ре·но
членувано пър·по·ре·но·то
множествено число пър·по·ре·ни
членувано пър·по·ре·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пър·по·рил
непълен член пър·по·ри·лия
пълен член пър·по·ри·ли·ят
женски род пър·по·ри·ла
членувано пър·по·ри·ла·та
среден род пър·по·ри·ло
членувано пър·по·ри·ло·то
множествено число пър·по·ри·ли
членувано пър·по·ри·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пър·по·рел
непълен член пър·по·ре·лия
пълен член пър·по·ре·ли·ят
женски род пър·по·ре·ла
членувано пър·по·ре·ла·та
среден род пър·по·ре·ло
членувано пър·по·ре·ло·то
множествено число пър·по·ре·ли
членувано пър·по·ре·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пър·по·рещ
непълен член пър·по·ре·щия
пълен член пър·по·ре·щи·ят
женски род пър·по·ре·ща
членувано пър·по·ре·ща·та
среден род пър·по·ре·що
членувано пър·по·ре·що·то
множествено число пър·по·ре·щи
членувано пър·по·ре·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

пър·по·рей·ки