Представени са всички форми на глагола промълвям. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице про·мъл·вям про·мъл·вя·ме
2 лице про·мъл·вяш про·мъл·вя·те
3 лице про·мъл·вя про·мъл·вят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице про·мъл·вях про·мъл·вях·ме
2 лице про·мъл·вя про·мъл·вях·те
3 лице про·мъл·вя про·мъл·вя·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице про·мъл·вях про·мъл·вях·ме
2 лице про·мъл·вя·ше про·мъл·вях·те
3 лице про·мъл·вя·ше про·мъл·вя·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице промълвял съм промълвяла съм промълвяло съм промълвяли сме
2 лице промълвял си промълвяла си промълвяло си промълвяли сте
3 лице промълвял е промълвяла е промълвяло е промълвяли са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях промълвял бях промълвяла бях промълвяло бяхме промълвяли
2 лице беше промълвял беше промълвяла беше промълвяло бяхте промълвяли
3 лице беше промълвял беше промълвяла беше промълвяло бяха промълвяли


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще промълвям ще промълвяме
2 лице ще промълвяш ще промълвяте
3 лице ще промълвя ще промълвят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм промълвял ще съм промълвяла ще съм промълвяло ще сме промълвяли
2 лице ще си промълвял ще си промълвяла ще си промълвяло ще сте промълвяли
3 лице ще е промълвял ще е промълвяла ще е промълвяло ще са промълвяли


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да промълвям щяхме да промълвяме
2 лице щеше да промълвяш щяхте да промълвяте
3 лице щеше да промълвя щяха да промълвят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм промълвял щях да съм промълвяла щях да съм промълвяло щяхме да сме промълвяли
2 лице щеше да си промълвял щеше да си промълвяла щеше да си промълвяло щяхте да сте промълвяли
3 лице щеше да е промълвял щеше да е промълвяла щеше да е промълвяло щяха да са промълвяли


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице промълвял съм промълвяла съм промълвяло съм промълвяли сме
2 лице промълвял си промълвяла си промълвяло си промълвяли сте
3 лице промълвял (е) промълвяла (е) промълвяло (е) промълвяли (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице промълвял съм промълвяла съм промълвяло съм промълвяли сме
2 лице промълвял си промълвяла си промълвяло си промълвяли сте
3 лице промълвял (е) промълвяла (е) промълвяло (е) промълвяли (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм промълвял била съм промълвяла било съм промълвяло били сме промълвяли
2 лице бил си промълвял била си промълвяла било си промълвяло били сте промълвяли
3 лице бил (е) промълвял била (е) промълвяла било (е) промълвяло били (са) промълвяли


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да промълвям щяла съм да промълвям щяло съм да промълвям щели сме да промълвяме
2 лице щял си да промълвяш щяла си да промълвяш щяло си да промълвяш щели сте да промълвяте
3 лице щял (е) да промълвя щяла (е) да промълвя щяло (е) да промълвя щели (са) да промълвят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм промълвял щяла съм да съм промълвяла щяло съм да съм промълвяло щели сме да сме промълвяли
2 лице щял си да си промълвял щяла си да си промълвяла щяло си да си промълвяло щели сте да сте промълвяли
3 лице щял (е) да е промълвял щяла (е) да е промълвяла щяло (е) да е промълвяло щели (са) да са промълвяли


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих промълвял бих промълвяла бих промълвяло бихме промълвяли
2 лице би промълвял би промълвяла би промълвяло бихте промълвяли
3 лице би промълвял би промълвяла би промълвяло биха промълвяли


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
про·мъл·вяй про·мъл·вяй·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род про·мъл·вян
непълен член про·мъл·вя·ния
пълен член про·мъл·вя·ни·ят
женски род про·мъл·вя·на
членувано про·мъл·вя·на·та
среден род про·мъл·вя·но
членувано про·мъл·вя·но·то
множествено число про·мъл·вя·ни
членувано про·мъл·вя·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род про·мъл·вял
непълен член про·мъл·вя·лия
пълен член про·мъл·вя·ли·ят
женски род про·мъл·вя·ла
членувано про·мъл·вя·ла·та
среден род про·мъл·вя·ло
членувано про·мъл·вя·ло·то
множествено число про·мъл·вя·ли
членувано про·мъл·вя·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род про·мъл·вял
непълен член про·мъл·вя·лия
пълен член про·мъл·вя·ли·ят
женски род про·мъл·вя·ла
членувано про·мъл·вя·ла·та
среден род про·мъл·вя·ло
членувано про·мъл·вя·ло·то
множествено число про·мъл·вя·ли
членувано про·мъл·вя·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род про·мъл·вящ
непълен член про·мъл·вя·щия
пълен член про·мъл·вя·щи·ят
женски род про·мъл·вя·ща
членувано про·мъл·вя·ща·та
среден род про·мъл·вя·що
членувано про·мъл·вя·що·то
множествено число про·мъл·вя·щи
членувано про·мъл·вя·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

про·мъл·вяй·ки