Представени са всички форми на глагола признавам. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми

редактиране

Изявително наклонение

редактиране

Сегашно време

редактиране
единствено число множествено число
1 лице приз·на·вам приз·на·ва·ме
2 лице приз·на·ваш приз·на·ва·те
3 лице приз·на·ва приз·на·ват


Минало свършено време (аорист)

редактиране
единствено число множествено число
1 лице приз·на·вах приз·на·вах·ме
2 лице приз·на·ва приз·на·вах·те
3 лице приз·на·ва приз·на·ва·ха


Минало несвършено време (имперфект)

редактиране
единствено число множествено число
1 лице приз·на·вах приз·на·вах·ме
2 лице приз·на·ва·ше приз·на·вах·те
3 лице приз·на·ва·ше приз·на·ва·ха


Минало неопределено време (перфект)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице признавал съм признавала съм признавало съм признавали сме
2 лице признавал си признавала си признавало си признавали сте
3 лице признавал е признавала е признавало е признавали са


Минало предварително време (плусквамперфект)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях признавал бях признавала бях признавало бяхме признавали
2 лице беше признавал беше признавала беше признавало бяхте признавали
3 лице беше признавал беше признавала беше признавало бяха признавали


Бъдеще време

редактиране
единствено число множествено число
1 лице ще признавам ще признаваме
2 лице ще признаваш ще признавате
3 лице ще признава ще признават


Бъдеще предварително време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм признавал ще съм признавала ще съм признавало ще сме признавали
2 лице ще си признавал ще си признавала ще си признавало ще сте признавали
3 лице ще е признавал ще е признавала ще е признавало ще са признавали


Бъдеще време в миналото

редактиране
единствено число множествено число
1 лице щях да признавам щяхме да признаваме
2 лице щеше да признаваш щяхте да признавате
3 лице щеше да признава щяха да признават


Бъдеще предварително време в миналото

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм признавал щях да съм признавала щях да съм признавало щяхме да сме признавали
2 лице щеше да си признавал щеше да си признавала щеше да си признавало щяхте да сте признавали
3 лице щеше да е признавал щеше да е признавала щеше да е признавало щяха да са признавали


Преизказно наклонение

редактиране

Сегашно време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице признавал съм признавала съм признавало съм признавали сме
2 лице признавал си признавала си признавало си признавали сте
3 лице признавал (е) признавала (е) признавало (е) признавали (са)


Минало свършено време (аорист)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице признавал съм признавала съм признавало съм признавали сме
2 лице признавал си признавала си признавало си признавали сте
3 лице признавал (е) признавала (е) признавало (е) признавали (са)


Минало несвършено време (имперфект)

редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм признавал била съм признавала било съм признавало били сме признавали
2 лице бил си признавал била си признавала било си признавало били сте признавали
3 лице бил (е) признавал била (е) признавала било (е) признавало били (са) признавали


Минало предварително време (плусквамперфект)

редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да признавам щяла съм да признавам щяло съм да признавам щели сме да признаваме
2 лице щял си да признаваш щяла си да признаваш щяло си да признаваш щели сте да признавате
3 лице щял (е) да признава щяла (е) да признава щяло (е) да признава щели (са) да признават


Бъдеще предварително време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм признавал щяла съм да съм признавала щяло съм да съм признавало щели сме да сме признавали
2 лице щял си да си признавал щяла си да си признавала щяло си да си признавало щели сте да сте признавали
3 лице щял (е) да е признавал щяла (е) да е признавала щяло (е) да е признавало щели (са) да са признавали


Бъдеще време в миналото

редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото

редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих признавал бих признавала бих признавало бихме признавали
2 лице би признавал би признавала би признавало бихте признавали
3 лице би признавал би признавала би признавало биха признавали


Повелително наклонение

редактиране
единствено число множествено число
приз·на·вай приз·на·вай·те


Причастия (отглаголни прилагателни)

редактиране

Минало страдателно причастие

редактиране
единствено число мъжки род приз·на·ван
непълен член приз·на·ва·ния
пълен член приз·на·ва·ни·ят
женски род приз·на·ва·на
членувано приз·на·ва·на·та
среден род приз·на·ва·но
членувано приз·на·ва·но·то
множествено число приз·на·ва·ни
членувано приз·на·ва·ни·те


Минало свършено деятелно причастие

редактиране
единствено число мъжки род приз·на·вал
непълен член приз·на·ва·лия
пълен член приз·на·ва·ли·ят
женски род приз·на·ва·ла
членувано приз·на·ва·ла·та
среден род приз·на·ва·ло
членувано приз·на·ва·ло·то
множествено число приз·на·ва·ли
членувано приз·на·ва·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие

редактиране
единствено число мъжки род приз·на·вал
непълен член приз·на·ва·лия
пълен член приз·на·ва·ли·ят
женски род приз·на·ва·ла
членувано приз·на·ва·ла·та
среден род приз·на·ва·ло
членувано приз·на·ва·ло·то
множествено число приз·на·ва·ли
членувано приз·на·ва·ли·те


Сегашно деятелно причастие

редактиране
единствено число мъжки род приз·на·ващ
непълен член приз·на·ва·щия
пълен член приз·на·ва·щи·ят
женски род приз·на·ва·ща
членувано приз·на·ва·ща·та
среден род приз·на·ва·що
членувано приз·на·ва·що·то
множествено число приз·на·ва·щи
членувано приз·на·ва·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие)

редактиране

приз·на·вай·ки