Представени са всички форми на глагола преча. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице пре·ча пре·чим
2 лице пре·чиш пре·чи·те
3 лице пре·чи пре·чат


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пре·чих пре·чих·ме
2 лице пре·чи пре·чих·те
3 лице пре·чи пре·чи·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пре·чех пре·чех·ме
2 лице пре·че·ше пре·чех·те
3 лице пре·че·ше пре·че·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пречил съм пречила съм пречило съм пречили сме
2 лице пречил си пречила си пречило си пречили сте
3 лице пречил е пречила е пречило е пречили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях пречил бях пречила бях пречило бяхме пречили
2 лице беше пречил беше пречила беше пречило бяхте пречили
3 лице беше пречил беше пречила беше пречило бяха пречили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще преча ще пречим
2 лице ще пречиш ще пречите
3 лице ще пречи ще пречат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм пречил ще съм пречила ще съм пречило ще сме пречили
2 лице ще си пречил ще си пречила ще си пречило ще сте пречили
3 лице ще е пречил ще е пречила ще е пречило ще са пречили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да преча щяхме да пречим
2 лице щеше да пречиш щяхте да пречите
3 лице щеше да пречи щяха да пречат


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм пречил щях да съм пречила щях да съм пречило щяхме да сме пречили
2 лице щеше да си пречил щеше да си пречила щеше да си пречило щяхте да сте пречили
3 лице щеше да е пречил щеше да е пречила щеше да е пречило щяха да са пречили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пречел съм пречела съм пречело съм пречели сме
2 лице пречел си пречела си пречело си пречели сте
3 лице пречел (е) пречела (е) пречело (е) пречели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пречил съм пречила съм пречило съм пречили сме
2 лице пречил си пречила си пречило си пречили сте
3 лице пречил (е) пречила (е) пречило (е) пречили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм пречил била съм пречила било съм пречило били сме пречили
2 лице бил си пречил била си пречила било си пречило били сте пречили
3 лице бил (е) пречил била (е) пречила било (е) пречило били (са) пречили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да преча щяла съм да преча щяло съм да преча щели сме да пречим
2 лице щял си да пречиш щяла си да пречиш щяло си да пречиш щели сте да пречите
3 лице щял (е) да пречи щяла (е) да пречи щяло (е) да пречи щели (са) да пречат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм пречил щяла съм да съм пречила щяло съм да съм пречило щели сме да сме пречили
2 лице щял си да си пречил щяла си да си пречила щяло си да си пречило щели сте да сте пречили
3 лице щял (е) да е пречил щяла (е) да е пречила щяло (е) да е пречило щели (са) да са пречили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих пречил бих пречила бих пречило бихме пречили
2 лице би пречил би пречила би пречило бихте пречили
3 лице би пречил би пречила би пречило биха пречили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
пре·чи пре·че·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род пре·чен
непълен член пре·че·ния
пълен член пре·че·ни·ят
женски род пре·че·на
членувано пре·че·на·та
среден род пре·че·но
членувано пре·че·но·то
множествено число пре·че·ни
членувано пре·че·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пре·чил
непълен член пре·чи·лия
пълен член пре·чи·ли·ят
женски род пре·чи·ла
членувано пре·чи·ла·та
среден род пре·чи·ло
членувано пре·чи·ло·то
множествено число пре·чи·ли
членувано пре·чи·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пре·чел
непълен член пре·че·лия
пълен член пре·че·ли·ят
женски род пре·че·ла
членувано пре·че·ла·та
среден род пре·че·ло
членувано пре·че·ло·то
множествено число пре·че·ли
членувано пре·че·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пре·чещ
непълен член пре·че·щия
пълен член пре·че·щи·ят
женски род пре·че·ща
членувано пре·че·ща·та
среден род пре·че·що
членувано пре·че·що·то
множествено число пре·че·щи
членувано пре·че·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

пре·чей·ки