Представени са всички форми на глагола пренасям. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице пре·на·сям пре·на·ся·ме
2 лице пре·на·сяш пре·на·ся·те
3 лице пре·на·ся пре·на·сят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пре·на·сях пре·на·сях·ме
2 лице пре·на·ся пре·на·сях·те
3 лице пре·на·ся пре·на·ся·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пре·на·сях пре·на·сях·ме
2 лице пре·на·ся·ше пре·на·сях·те
3 лице пре·на·ся·ше пре·на·ся·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пренасял съм пренасяла съм пренасяло съм пренасяли сме
2 лице пренасял си пренасяла си пренасяло си пренасяли сте
3 лице пренасял е пренасяла е пренасяло е пренасяли са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях пренасял бях пренасяла бях пренасяло бяхме пренасяли
2 лице беше пренасял беше пренасяла беше пренасяло бяхте пренасяли
3 лице беше пренасял беше пренасяла беше пренасяло бяха пренасяли


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще пренасям ще пренасяме
2 лице ще пренасяш ще пренасяте
3 лице ще пренася ще пренасят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм пренасял ще съм пренасяла ще съм пренасяло ще сме пренасяли
2 лице ще си пренасял ще си пренасяла ще си пренасяло ще сте пренасяли
3 лице ще е пренасял ще е пренасяла ще е пренасяло ще са пренасяли


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да пренасям щяхме да пренасяме
2 лице щеше да пренасяш щяхте да пренасяте
3 лице щеше да пренася щяха да пренасят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм пренасял щях да съм пренасяла щях да съм пренасяло щяхме да сме пренасяли
2 лице щеше да си пренасял щеше да си пренасяла щеше да си пренасяло щяхте да сте пренасяли
3 лице щеше да е пренасял щеше да е пренасяла щеше да е пренасяло щяха да са пренасяли


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пренасял съм пренасяла съм пренасяло съм пренасяли сме
2 лице пренасял си пренасяла си пренасяло си пренасяли сте
3 лице пренасял (е) пренасяла (е) пренасяло (е) пренасяли (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пренасял съм пренасяла съм пренасяло съм пренасяли сме
2 лице пренасял си пренасяла си пренасяло си пренасяли сте
3 лице пренасял (е) пренасяла (е) пренасяло (е) пренасяли (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм пренасял била съм пренасяла било съм пренасяло били сме пренасяли
2 лице бил си пренасял била си пренасяла било си пренасяло били сте пренасяли
3 лице бил (е) пренасял била (е) пренасяла било (е) пренасяло били (са) пренасяли


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да пренасям щяла съм да пренасям щяло съм да пренасям щели сме да пренасяме
2 лице щял си да пренасяш щяла си да пренасяш щяло си да пренасяш щели сте да пренасяте
3 лице щял (е) да пренася щяла (е) да пренася щяло (е) да пренася щели (са) да пренасят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм пренасял щяла съм да съм пренасяла щяло съм да съм пренасяло щели сме да сме пренасяли
2 лице щял си да си пренасял щяла си да си пренасяла щяло си да си пренасяло щели сте да сте пренасяли
3 лице щял (е) да е пренасял щяла (е) да е пренасяла щяло (е) да е пренасяло щели (са) да са пренасяли


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих пренасял бих пренасяла бих пренасяло бихме пренасяли
2 лице би пренасял би пренасяла би пренасяло бихте пренасяли
3 лице би пренасял би пренасяла би пренасяло биха пренасяли


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
пре·на·сяй пре·на·сяй·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род пре·на·сян
непълен член пре·на·ся·ния
пълен член пре·на·ся·ни·ят
женски род пре·на·ся·на
членувано пре·на·ся·на·та
среден род пре·на·ся·но
членувано пре·на·ся·но·то
множествено число пре·на·ся·ни
членувано пре·на·ся·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пре·на·сял
непълен член пре·на·ся·лия
пълен член пре·на·ся·ли·ят
женски род пре·на·ся·ла
членувано пре·на·ся·ла·та
среден род пре·на·ся·ло
членувано пре·на·ся·ло·то
множествено число пре·на·ся·ли
членувано пре·на·ся·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пре·на·сял
непълен член пре·на·ся·лия
пълен член пре·на·ся·ли·ят
женски род пре·на·ся·ла
членувано пре·на·ся·ла·та
среден род пре·на·ся·ло
членувано пре·на·ся·ло·то
множествено число пре·на·ся·ли
членувано пре·на·ся·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пре·на·сящ
непълен член пре·на·ся·щия
пълен член пре·на·ся·щи·ят
женски род пре·на·ся·ща
членувано пре·на·ся·ща·та
среден род пре·на·ся·що
членувано пре·на·ся·що·то
множествено число пре·на·ся·щи
членувано пре·на·ся·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

пре·на·сяй·ки