Представени са всички форми на глагола познавам. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми

редактиране

Изявително наклонение

редактиране

Сегашно време

редактиране
единствено число множествено число
1 лице поз·на·вам поз·на·ва·ме
2 лице поз·на·ваш поз·на·ва·те
3 лице поз·на·ва поз·на·ват


Минало свършено време (аорист)

редактиране
единствено число множествено число
1 лице поз·на·вах поз·на·вах·ме
2 лице поз·на·ва поз·на·вах·те
3 лице поз·на·ва поз·на·ва·ха


Минало несвършено време (имперфект)

редактиране
единствено число множествено число
1 лице поз·на·вах поз·на·вах·ме
2 лице поз·на·ва·ше поз·на·вах·те
3 лице поз·на·ва·ше поз·на·ва·ха


Минало неопределено време (перфект)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице познавал съм познавала съм познавало съм познавали сме
2 лице познавал си познавала си познавало си познавали сте
3 лице познавал е познавала е познавало е познавали са


Минало предварително време (плусквамперфект)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях познавал бях познавала бях познавало бяхме познавали
2 лице беше познавал беше познавала беше познавало бяхте познавали
3 лице беше познавал беше познавала беше познавало бяха познавали


Бъдеще време

редактиране
единствено число множествено число
1 лице ще познавам ще познаваме
2 лице ще познаваш ще познавате
3 лице ще познава ще познават


Бъдеще предварително време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм познавал ще съм познавала ще съм познавало ще сме познавали
2 лице ще си познавал ще си познавала ще си познавало ще сте познавали
3 лице ще е познавал ще е познавала ще е познавало ще са познавали


Бъдеще време в миналото

редактиране
единствено число множествено число
1 лице щях да познавам щяхме да познаваме
2 лице щеше да познаваш щяхте да познавате
3 лице щеше да познава щяха да познават


Бъдеще предварително време в миналото

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм познавал щях да съм познавала щях да съм познавало щяхме да сме познавали
2 лице щеше да си познавал щеше да си познавала щеше да си познавало щяхте да сте познавали
3 лице щеше да е познавал щеше да е познавала щеше да е познавало щяха да са познавали


Преизказно наклонение

редактиране

Сегашно време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице познавал съм познавала съм познавало съм познавали сме
2 лице познавал си познавала си познавало си познавали сте
3 лице познавал (е) познавала (е) познавало (е) познавали (са)


Минало свършено време (аорист)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице познавал съм познавала съм познавало съм познавали сме
2 лице познавал си познавала си познавало си познавали сте
3 лице познавал (е) познавала (е) познавало (е) познавали (са)


Минало несвършено време (имперфект)

редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм познавал била съм познавала било съм познавало били сме познавали
2 лице бил си познавал била си познавала било си познавало били сте познавали
3 лице бил (е) познавал била (е) познавала било (е) познавало били (са) познавали


Минало предварително време (плусквамперфект)

редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да познавам щяла съм да познавам щяло съм да познавам щели сме да познаваме
2 лице щял си да познаваш щяла си да познаваш щяло си да познаваш щели сте да познавате
3 лице щял (е) да познава щяла (е) да познава щяло (е) да познава щели (са) да познават


Бъдеще предварително време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм познавал щяла съм да съм познавала щяло съм да съм познавало щели сме да сме познавали
2 лице щял си да си познавал щяла си да си познавала щяло си да си познавало щели сте да сте познавали
3 лице щял (е) да е познавал щяла (е) да е познавала щяло (е) да е познавало щели (са) да са познавали


Бъдеще време в миналото

редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото

редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих познавал бих познавала бих познавало бихме познавали
2 лице би познавал би познавала би познавало бихте познавали
3 лице би познавал би познавала би познавало биха познавали


Повелително наклонение

редактиране
единствено число множествено число
поз·на·вай поз·на·вай·те


Причастия (отглаголни прилагателни)

редактиране

Минало страдателно причастие

редактиране
единствено число мъжки род поз·на·ван
непълен член поз·на·ва·ния
пълен член поз·на·ва·ни·ят
женски род поз·на·ва·на
членувано поз·на·ва·на·та
среден род поз·на·ва·но
членувано поз·на·ва·но·то
множествено число поз·на·ва·ни
членувано поз·на·ва·ни·те


Минало свършено деятелно причастие

редактиране
единствено число мъжки род поз·на·вал
непълен член поз·на·ва·лия
пълен член поз·на·ва·ли·ят
женски род поз·на·ва·ла
членувано поз·на·ва·ла·та
среден род поз·на·ва·ло
членувано поз·на·ва·ло·то
множествено число поз·на·ва·ли
членувано поз·на·ва·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие

редактиране
единствено число мъжки род поз·на·вал
непълен член поз·на·ва·лия
пълен член поз·на·ва·ли·ят
женски род поз·на·ва·ла
членувано поз·на·ва·ла·та
среден род поз·на·ва·ло
членувано поз·на·ва·ло·то
множествено число поз·на·ва·ли
членувано поз·на·ва·ли·те


Сегашно деятелно причастие

редактиране
единствено число мъжки род поз·на·ващ
непълен член поз·на·ва·щия
пълен член поз·на·ва·щи·ят
женски род поз·на·ва·ща
членувано поз·на·ва·ща·та
среден род поз·на·ва·що
членувано поз·на·ва·що·то
множествено число поз·на·ва·щи
членувано поз·на·ва·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие)

редактиране

поз·на·вай·ки