Представени са всички форми на глагола плета. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице пле·та пле·тем
2 лице пле·теш пле·те·те
3 лице пле·те пле·тат


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пле·тох пле·тох·ме
2 лице пле·те пле·тох·те
3 лице пле·те пле·то·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пле·тях пле·тях·ме
2 лице пле·те·ше пле·тях·те
3 лице пле·те·ше пле·тя·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице плел съм плела съм плело съм плели сме
2 лице плел си плела си плело си плели сте
3 лице плел е плела е плело е плели са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях плел бях плела бях плело бяхме плели
2 лице беше плел беше плела беше плело бяхте плели
3 лице беше плел беше плела беше плело бяха плели


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще плета ще плетем
2 лице ще плетеш ще плетете
3 лице ще плете ще плетат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм плел ще съм плела ще съм плело ще сме плели
2 лице ще си плел ще си плела ще си плело ще сте плели
3 лице ще е плел ще е плела ще е плело ще са плели


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да плета щяхме да плетем
2 лице щеше да плетеш щяхте да плетете
3 лице щеше да плете щяха да плетат


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм плел щях да съм плела щях да съм плело щяхме да сме плели
2 лице щеше да си плел щеше да си плела щеше да си плело щяхте да сте плели
3 лице щеше да е плел щеше да е плела щеше да е плело щяха да са плели


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице плетял съм плетяла съм плетяло съм плетели сме
2 лице плетял си плетяла си плетяло си плетели сте
3 лице плетял (е) плетяла (е) плетяло (е) плетели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице плел съм плела съм плело съм плели сме
2 лице плел си плела си плело си плели сте
3 лице плел (е) плела (е) плело (е) плели (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм плел била съм плела било съм плело били сме плели
2 лице бил си плел била си плела било си плело били сте плели
3 лице бил (е) плел била (е) плела било (е) плело били (са) плели


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да плета щяла съм да плета щяло съм да плета щели сме да плетем
2 лице щял си да плетеш щяла си да плетеш щяло си да плетеш щели сте да плетете
3 лице щял (е) да плете щяла (е) да плете щяло (е) да плете щели (са) да плетат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм плел щяла съм да съм плела щяло съм да съм плело щели сме да сме плели
2 лице щял си да си плел щяла си да си плела щяло си да си плело щели сте да сте плели
3 лице щял (е) да е плел щяла (е) да е плела щяло (е) да е плело щели (са) да са плели


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих плел бих плела бих плело бихме плели
2 лице би плел би плела би плело бихте плели
3 лице би плел би плела би плело биха плели


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
пле·ти пле·те·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род пле·тен
непълен член пле·те·ния
пълен член пле·те·ни·ят
женски род пле·те·на
членувано пле·те·на·та
среден род пле·те·но
членувано пле·те·но·то
множествено число пле·те·ни
членувано пле·те·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род плел
непълен член пле·лия
пълен член пле·ли·ят
женски род пле·ла
членувано пле·ла·та
среден род пле·ло
членувано пле·ло·то
множествено число пле·ли
членувано пле·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пле·тял
непълен член пле·тя·лия
пълен член пле·тя·ли·ят
женски род пле·тя·ла
членувано пле·тя·ла·та
среден род пле·тя·ло
членувано пле·тя·ло·то
множествено число пле·те·ли
членувано пле·те·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пле·тящ
непълен член пле·тя·щия
пълен член пле·тя·щи·ят
женски род пле·тя·ща
членувано пле·тя·ща·та
среден род пле·тя·що
членувано пле·тя·що·то
множествено число пле·тя·щи
членувано пле·тя·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

пле·тей·ки