Представени са всички форми на глагола пищя. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице пи·щя пи·щим
2 лице пи·щиш пи·щи·те
3 лице пи·щи пи·щят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пи·щях пи·щях·ме
2 лице пи·щя пи·щях·те
3 лице пи·щя пи·щя·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пи·щях пи·щях·ме
2 лице пи·ще·ше пи·щях·те
3 лице пи·ще·ше пи·щя·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пищял съм пищяла съм пищяло съм пищели сме
2 лице пищял си пищяла си пищяло си пищели сте
3 лице пищял е пищяла е пищяло е пищели са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях пищял бях пищяла бях пищяло бяхме пищели
2 лице беше пищял беше пищяла беше пищяло бяхте пищели
3 лице беше пищял беше пищяла беше пищяло бяха пищели


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще пищя ще пищим
2 лице ще пищиш ще пищите
3 лице ще пищи ще пищят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм пищял ще съм пищяла ще съм пищяло ще сме пищели
2 лице ще си пищял ще си пищяла ще си пищяло ще сте пищели
3 лице ще е пищял ще е пищяла ще е пищяло ще са пищели


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да пищя щяхме да пищим
2 лице щеше да пищиш щяхте да пищите
3 лице щеше да пищи щяха да пищят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм пищял щях да съм пищяла щях да съм пищяло щяхме да сме пищели
2 лице щеше да си пищял щеше да си пищяла щеше да си пищяло щяхте да сте пищели
3 лице щеше да е пищял щеше да е пищяла щеше да е пищяло щяха да са пищели


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пищял съм пищяла съм пищяло съм пищели сме
2 лице пищял си пищяла си пищяло си пищели сте
3 лице пищял (е) пищяла (е) пищяло (е) пищели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пищял съм пищяла съм пищяло съм пищели сме
2 лице пищял си пищяла си пищяло си пищели сте
3 лице пищял (е) пищяла (е) пищяло (е) пищели (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм пищял била съм пищяла било съм пищяло били сме пищели
2 лице бил си пищял била си пищяла било си пищяло били сте пищели
3 лице бил (е) пищял била (е) пищяла било (е) пищяло били (са) пищели


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да пищя щяла съм да пищя щяло съм да пищя щели сме да пищим
2 лице щял си да пищиш щяла си да пищиш щяло си да пищиш щели сте да пищите
3 лице щял (е) да пищи щяла (е) да пищи щяло (е) да пищи щели (са) да пищят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм пищял щяла съм да съм пищяла щяло съм да съм пищяло щели сме да сме пищели
2 лице щял си да си пищял щяла си да си пищяла щяло си да си пищяло щели сте да сте пищели
3 лице щял (е) да е пищял щяла (е) да е пищяла щяло (е) да е пищяло щели (са) да са пищели


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих пищял бих пищяла бих пищяло бихме пищели
2 лице би пищял би пищяла би пищяло бихте пищели
3 лице би пищял би пищяла би пищяло биха пищели


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
пи·щи пи·ще·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род пи·щян
непълен член пи·щя·ния
пълен член пи·щя·ни·ят
женски род пи·щя·на
членувано пи·щя·на·та
среден род пи·щя·но
членувано пи·щя·но·то
множествено число пи·ще·ни
членувано пи·ще·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пи·щял
непълен член пи·ще·лия
пълен член пи·ще·ли·ят
женски род пи·щя·ла
членувано пи·щя·ла·та
среден род пи·щя·ло
членувано пи·щя·ло·то
множествено число пи·ще·ли
членувано пи·ще·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пи·щял
непълен член пи·щя·лия
пълен член пи·щя·ли·ят
женски род пи·щя·ла
членувано пи·щя·ла·та
среден род пи·щя·ло
членувано пи·щя·ло·то
множествено число пи·ще·ли
членувано пи·ще·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пи·щящ
непълен член пи·щя·щия
пълен член пи·щя·щи·ят
женски род пи·щя·ща
членувано пи·щя·ща·та
среден род пи·щя·що
членувано пи·щя·що·то
множествено число пи·щя·щи
членувано пи·щя·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

пи·щей·ки