Представени са всички форми на глагола пестя. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице пес·тя пес·тим
2 лице пес·тиш пес·ти·те
3 лице пес·ти пес·тят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пес·тих пес·тих·ме
2 лице пес·ти пес·тих·те
3 лице пес·ти пес·ти·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице пес·тях пес·тях·ме
2 лице пес·те·ше пес·тях·те
3 лице пес·те·ше пес·тя·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пестил съм пестила съм пестило съм пестили сме
2 лице пестил си пестила си пестило си пестили сте
3 лице пестил е пестила е пестило е пестили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях пестил бях пестила бях пестило бяхме пестили
2 лице беше пестил беше пестила беше пестило бяхте пестили
3 лице беше пестил беше пестила беше пестило бяха пестили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще пестя ще пестим
2 лице ще пестиш ще пестите
3 лице ще пести ще пестят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм пестил ще съм пестила ще съм пестило ще сме пестили
2 лице ще си пестил ще си пестила ще си пестило ще сте пестили
3 лице ще е пестил ще е пестила ще е пестило ще са пестили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да пестя щяхме да пестим
2 лице щеше да пестиш щяхте да пестите
3 лице щеше да пести щяха да пестят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм пестил щях да съм пестила щях да съм пестило щяхме да сме пестили
2 лице щеше да си пестил щеше да си пестила щеше да си пестило щяхте да сте пестили
3 лице щеше да е пестил щеше да е пестила щеше да е пестило щяха да са пестили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пестял съм пестяла съм пестяло съм пестели сме
2 лице пестял си пестяла си пестяло си пестели сте
3 лице пестял (е) пестяла (е) пестяло (е) пестели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице пестил съм пестила съм пестило съм пестили сме
2 лице пестил си пестила си пестило си пестили сте
3 лице пестил (е) пестила (е) пестило (е) пестили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм пестил била съм пестила било съм пестило били сме пестили
2 лице бил си пестил била си пестила било си пестило били сте пестили
3 лице бил (е) пестил била (е) пестила било (е) пестило били (са) пестили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да пестя щяла съм да пестя щяло съм да пестя щели сме да пестим
2 лице щял си да пестиш щяла си да пестиш щяло си да пестиш щели сте да пестите
3 лице щял (е) да пести щяла (е) да пести щяло (е) да пести щели (са) да пестят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм пестил щяла съм да съм пестила щяло съм да съм пестило щели сме да сме пестили
2 лице щял си да си пестил щяла си да си пестила щяло си да си пестило щели сте да сте пестили
3 лице щял (е) да е пестил щяла (е) да е пестила щяло (е) да е пестило щели (са) да са пестили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих пестил бих пестила бих пестило бихме пестили
2 лице би пестил би пестила би пестило бихте пестили
3 лице би пестил би пестила би пестило биха пестили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
пес·ти пес·те·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род пес·тен
непълен член пес·те·ния
пълен член пес·те·ни·ят
женски род пес·те·на
членувано пес·те·на·та
среден род пес·те·но
членувано пес·те·но·то
множествено число пес·те·ни
членувано пес·те·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пес·тил
непълен член пес·ти·лия
пълен член пес·ти·ли·ят
женски род пес·ти·ла
членувано пес·ти·ла·та
среден род пес·ти·ло
членувано пес·ти·ло·то
множествено число пес·ти·ли
членувано пес·ти·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пес·тял
непълен член пес·тя·лия
пълен член пес·тя·ли·ят
женски род пес·тя·ла
членувано пес·тя·ла·та
среден род пес·тя·ло
членувано пес·тя·ло·то
множествено число пес·те·ли
членувано пес·те·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род пес·тящ
непълен член пес·тя·щия
пълен член пес·тя·щи·ят
женски род пес·тя·ща
членувано пес·тя·ща·та
среден род пес·тя·що
членувано пес·тя·що·то
множествено число пес·тя·щи
членувано пес·тя·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

пес·тей·ки