Представени са всички форми на глагола откърмям. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице от·кър·мям от·кър·мя·ме
2 лице от·кър·мяш от·кър·мя·те
3 лице от·кър·мя от·кър·мят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице от·кър·мях от·кър·мях·ме
2 лице от·кър·мя от·кър·мях·те
3 лице от·кър·мя от·кър·мя·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице от·кър·мях от·кър·мях·ме
2 лице от·кър·мя·ше от·кър·мях·те
3 лице от·кър·мя·ше от·кър·мя·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице откърмял съм откърмяла съм откърмяло съм откърмяли сме
2 лице откърмял си откърмяла си откърмяло си откърмяли сте
3 лице откърмял е откърмяла е откърмяло е откърмяли са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях откърмял бях откърмяла бях откърмяло бяхме откърмяли
2 лице беше откърмял беше откърмяла беше откърмяло бяхте откърмяли
3 лице беше откърмял беше откърмяла беше откърмяло бяха откърмяли


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще откърмям ще откърмяме
2 лице ще откърмяш ще откърмяте
3 лице ще откърмя ще откърмят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм откърмял ще съм откърмяла ще съм откърмяло ще сме откърмяли
2 лице ще си откърмял ще си откърмяла ще си откърмяло ще сте откърмяли
3 лице ще е откърмял ще е откърмяла ще е откърмяло ще са откърмяли


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да откърмям щяхме да откърмяме
2 лице щеше да откърмяш щяхте да откърмяте
3 лице щеше да откърмя щяха да откърмят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм откърмял щях да съм откърмяла щях да съм откърмяло щяхме да сме откърмяли
2 лице щеше да си откърмял щеше да си откърмяла щеше да си откърмяло щяхте да сте откърмяли
3 лице щеше да е откърмял щеше да е откърмяла щеше да е откърмяло щяха да са откърмяли


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице откърмял съм откърмяла съм откърмяло съм откърмяли сме
2 лице откърмял си откърмяла си откърмяло си откърмяли сте
3 лице откърмял (е) откърмяла (е) откърмяло (е) откърмяли (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице откърмял съм откърмяла съм откърмяло съм откърмяли сме
2 лице откърмял си откърмяла си откърмяло си откърмяли сте
3 лице откърмял (е) откърмяла (е) откърмяло (е) откърмяли (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм откърмял била съм откърмяла било съм откърмяло били сме откърмяли
2 лице бил си откърмял била си откърмяла било си откърмяло били сте откърмяли
3 лице бил (е) откърмял била (е) откърмяла било (е) откърмяло били (са) откърмяли


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да откърмям щяла съм да откърмям щяло съм да откърмям щели сме да откърмяме
2 лице щял си да откърмяш щяла си да откърмяш щяло си да откърмяш щели сте да откърмяте
3 лице щял (е) да откърмя щяла (е) да откърмя щяло (е) да откърмя щели (са) да откърмят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм откърмял щяла съм да съм откърмяла щяло съм да съм откърмяло щели сме да сме откърмяли
2 лице щял си да си откърмял щяла си да си откърмяла щяло си да си откърмяло щели сте да сте откърмяли
3 лице щял (е) да е откърмял щяла (е) да е откърмяла щяло (е) да е откърмяло щели (са) да са откърмяли


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих откърмял бих откърмяла бих откърмяло бихме откърмяли
2 лице би откърмял би откърмяла би откърмяло бихте откърмяли
3 лице би откърмял би откърмяла би откърмяло биха откърмяли


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
от·кър·мяй от·кър·мяй·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род от·кър·мян
непълен член от·кър·мя·ния
пълен член от·кър·мя·ни·ят
женски род от·кър·мя·на
членувано от·кър·мя·на·та
среден род от·кър·мя·но
членувано от·кър·мя·но·то
множествено число от·кър·мя·ни
членувано от·кър·мя·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род от·кър·мял
непълен член от·кър·мя·лия
пълен член от·кър·мя·ли·ят
женски род от·кър·мя·ла
членувано от·кър·мя·ла·та
среден род от·кър·мя·ло
членувано от·кър·мя·ло·то
множествено число от·кър·мя·ли
членувано от·кър·мя·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род от·кър·мял
непълен член от·кър·мя·лия
пълен член от·кър·мя·ли·ят
женски род от·кър·мя·ла
членувано от·кър·мя·ла·та
среден род от·кър·мя·ло
членувано от·кър·мя·ло·то
множествено число от·кър·мя·ли
членувано от·кър·мя·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род от·кър·мящ
непълен член от·кър·мя·щия
пълен член от·кър·мя·щи·ят
женски род от·кър·мя·ща
членувано от·кър·мя·ща·та
среден род от·кър·мя·що
членувано от·кър·мя·що·то
множествено число от·кър·мя·щи
членувано от·кър·мя·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

от·кър·мяй·ки