Представени са всички форми на глагола опознавам. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице опоз·на·вам опоз·на·ва·ме
2 лице опоз·на·ваш опоз·на·ва·те
3 лице опоз·на·ва опоз·на·ват


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице опоз·на·вах опоз·на·вах·ме
2 лице опоз·на·ва опоз·на·вах·те
3 лице опоз·на·ва опоз·на·ва·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице опоз·на·вах опоз·на·вах·ме
2 лице опоз·на·ва·ше опоз·на·вах·те
3 лице опоз·на·ва·ше опоз·на·ва·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице опознавал съм опознавала съм опознавало съм опознавали сме
2 лице опознавал си опознавала си опознавало си опознавали сте
3 лице опознавал е опознавала е опознавало е опознавали са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях опознавал бях опознавала бях опознавало бяхме опознавали
2 лице беше опознавал беше опознавала беше опознавало бяхте опознавали
3 лице беше опознавал беше опознавала беше опознавало бяха опознавали


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще опознавам ще опознаваме
2 лице ще опознаваш ще опознавате
3 лице ще опознава ще опознават


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм опознавал ще съм опознавала ще съм опознавало ще сме опознавали
2 лице ще си опознавал ще си опознавала ще си опознавало ще сте опознавали
3 лице ще е опознавал ще е опознавала ще е опознавало ще са опознавали


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да опознавам щяхме да опознаваме
2 лице щеше да опознаваш щяхте да опознавате
3 лице щеше да опознава щяха да опознават


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм опознавал щях да съм опознавала щях да съм опознавало щяхме да сме опознавали
2 лице щеше да си опознавал щеше да си опознавала щеше да си опознавало щяхте да сте опознавали
3 лице щеше да е опознавал щеше да е опознавала щеше да е опознавало щяха да са опознавали


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице опознавал съм опознавала съм опознавало съм опознавали сме
2 лице опознавал си опознавала си опознавало си опознавали сте
3 лице опознавал (е) опознавала (е) опознавало (е) опознавали (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице опознавал съм опознавала съм опознавало съм опознавали сме
2 лице опознавал си опознавала си опознавало си опознавали сте
3 лице опознавал (е) опознавала (е) опознавало (е) опознавали (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм опознавал била съм опознавала било съм опознавало били сме опознавали
2 лице бил си опознавал била си опознавала било си опознавало били сте опознавали
3 лице бил (е) опознавал била (е) опознавала било (е) опознавало били (са) опознавали


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да опознавам щяла съм да опознавам щяло съм да опознавам щели сме да опознаваме
2 лице щял си да опознаваш щяла си да опознаваш щяло си да опознаваш щели сте да опознавате
3 лице щял (е) да опознава щяла (е) да опознава щяло (е) да опознава щели (са) да опознават


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм опознавал щяла съм да съм опознавала щяло съм да съм опознавало щели сме да сме опознавали
2 лице щял си да си опознавал щяла си да си опознавала щяло си да си опознавало щели сте да сте опознавали
3 лице щял (е) да е опознавал щяла (е) да е опознавала щяло (е) да е опознавало щели (са) да са опознавали


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих опознавал бих опознавала бих опознавало бихме опознавали
2 лице би опознавал би опознавала би опознавало бихте опознавали
3 лице би опознавал би опознавала би опознавало биха опознавали


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
опоз·на·вай опоз·на·вай·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род опоз·на·ван
непълен член опоз·на·ва·ния
пълен член опоз·на·ва·ни·ят
женски род опоз·на·ва·на
членувано опоз·на·ва·на·та
среден род опоз·на·ва·но
членувано опоз·на·ва·но·то
множествено число опоз·на·ва·ни
членувано опоз·на·ва·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род опоз·на·вал
непълен член опоз·на·ва·лия
пълен член опоз·на·ва·ли·ят
женски род опоз·на·ва·ла
членувано опоз·на·ва·ла·та
среден род опоз·на·ва·ло
членувано опоз·на·ва·ло·то
множествено число опоз·на·ва·ли
членувано опоз·на·ва·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род опоз·на·вал
непълен член опоз·на·ва·лия
пълен член опоз·на·ва·ли·ят
женски род опоз·на·ва·ла
членувано опоз·на·ва·ла·та
среден род опоз·на·ва·ло
членувано опоз·на·ва·ло·то
множествено число опоз·на·ва·ли
членувано опоз·на·ва·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род опоз·на·ващ
непълен член опоз·на·ва·щия
пълен член опоз·на·ва·щи·ят
женски род опоз·на·ва·ща
членувано опоз·на·ва·ща·та
среден род опоз·на·ва·що
членувано опоз·на·ва·що·то
множествено число опоз·на·ва·щи
членувано опоз·на·ва·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

опоз·на·вай·ки