Представени са всички форми на глагола обмислям. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице об·мис·лям об·мис·ля·ме
2 лице об·мис·ляш об·мис·ля·те
3 лице об·мис·ля об·мис·лят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице об·мис·лях об·мис·лях·ме
2 лице об·мис·ля об·мис·лях·те
3 лице об·мис·ля об·мис·ля·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице об·мис·лях об·мис·лях·ме
2 лице об·мис·ля·ше об·мис·лях·те
3 лице об·мис·ля·ше об·мис·ля·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице обмислял съм обмисляла съм обмисляло съм обмисляли сме
2 лице обмислял си обмисляла си обмисляло си обмисляли сте
3 лице обмислял е обмисляла е обмисляло е обмисляли са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях обмислял бях обмисляла бях обмисляло бяхме обмисляли
2 лице беше обмислял беше обмисляла беше обмисляло бяхте обмисляли
3 лице беше обмислял беше обмисляла беше обмисляло бяха обмисляли


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще обмислям ще обмисляме
2 лице ще обмисляш ще обмисляте
3 лице ще обмисля ще обмислят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм обмислял ще съм обмисляла ще съм обмисляло ще сме обмисляли
2 лице ще си обмислял ще си обмисляла ще си обмисляло ще сте обмисляли
3 лице ще е обмислял ще е обмисляла ще е обмисляло ще са обмисляли


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да обмислям щяхме да обмисляме
2 лице щеше да обмисляш щяхте да обмисляте
3 лице щеше да обмисля щяха да обмислят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм обмислял щях да съм обмисляла щях да съм обмисляло щяхме да сме обмисляли
2 лице щеше да си обмислял щеше да си обмисляла щеше да си обмисляло щяхте да сте обмисляли
3 лице щеше да е обмислял щеше да е обмисляла щеше да е обмисляло щяха да са обмисляли


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице обмислял съм обмисляла съм обмисляло съм обмисляли сме
2 лице обмислял си обмисляла си обмисляло си обмисляли сте
3 лице обмислял (е) обмисляла (е) обмисляло (е) обмисляли (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице обмислял съм обмисляла съм обмисляло съм обмисляли сме
2 лице обмислял си обмисляла си обмисляло си обмисляли сте
3 лице обмислял (е) обмисляла (е) обмисляло (е) обмисляли (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм обмислял била съм обмисляла било съм обмисляло били сме обмисляли
2 лице бил си обмислял била си обмисляла било си обмисляло били сте обмисляли
3 лице бил (е) обмислял била (е) обмисляла било (е) обмисляло били (са) обмисляли


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да обмислям щяла съм да обмислям щяло съм да обмислям щели сме да обмисляме
2 лице щял си да обмисляш щяла си да обмисляш щяло си да обмисляш щели сте да обмисляте
3 лице щял (е) да обмисля щяла (е) да обмисля щяло (е) да обмисля щели (са) да обмислят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм обмислял щяла съм да съм обмисляла щяло съм да съм обмисляло щели сме да сме обмисляли
2 лице щял си да си обмислял щяла си да си обмисляла щяло си да си обмисляло щели сте да сте обмисляли
3 лице щял (е) да е обмислял щяла (е) да е обмисляла щяло (е) да е обмисляло щели (са) да са обмисляли


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих обмислял бих обмисляла бих обмисляло бихме обмисляли
2 лице би обмислял би обмисляла би обмисляло бихте обмисляли
3 лице би обмислял би обмисляла би обмисляло биха обмисляли


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
об·мис·ляй об·мис·ляй·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род об·мис·лян
непълен член об·мис·ля·ния
пълен член об·мис·ля·ни·ят
женски род об·мис·ля·на
членувано об·мис·ля·на·та
среден род об·мис·ля·но
членувано об·мис·ля·но·то
множествено число об·мис·ля·ни
членувано об·мис·ля·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род об·мис·лял
непълен член об·мис·ля·лия
пълен член об·мис·ля·ли·ят
женски род об·мис·ля·ла
членувано об·мис·ля·ла·та
среден род об·мис·ля·ло
членувано об·мис·ля·ло·то
множествено число об·мис·ля·ли
членувано об·мис·ля·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род об·мис·лял
непълен член об·мис·ля·лия
пълен член об·мис·ля·ли·ят
женски род об·мис·ля·ла
членувано об·мис·ля·ла·та
среден род об·мис·ля·ло
членувано об·мис·ля·ло·то
множествено число об·мис·ля·ли
членувано об·мис·ля·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род об·мис·лящ
непълен член об·мис·ля·щия
пълен член об·мис·ля·щи·ят
женски род об·мис·ля·ща
членувано об·мис·ля·ща·та
среден род об·мис·ля·що
членувано об·мис·ля·що·то
множествено число об·мис·ля·щи
членувано об·мис·ля·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

об·мис·ляй·ки