Представени са всички форми на глагола надиплям. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице на·дип·лям на·дип·ля·ме
2 лице на·дип·ляш на·дип·ля·те
3 лице на·дип·ля на·дип·лят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице на·дип·лях на·дип·лях·ме
2 лице на·дип·ля на·дип·лях·те
3 лице на·дип·ля на·дип·ля·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице на·дип·лях на·дип·лях·ме
2 лице на·дип·ля·ше на·дип·лях·те
3 лице на·дип·ля·ше на·дип·ля·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице надиплял съм надипляла съм надипляло съм надипляли сме
2 лице надиплял си надипляла си надипляло си надипляли сте
3 лице надиплял е надипляла е надипляло е надипляли са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях надиплял бях надипляла бях надипляло бяхме надипляли
2 лице беше надиплял беше надипляла беше надипляло бяхте надипляли
3 лице беше надиплял беше надипляла беше надипляло бяха надипляли


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще надиплям ще надипляме
2 лице ще надипляш ще надипляте
3 лице ще надипля ще надиплят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм надиплял ще съм надипляла ще съм надипляло ще сме надипляли
2 лице ще си надиплял ще си надипляла ще си надипляло ще сте надипляли
3 лице ще е надиплял ще е надипляла ще е надипляло ще са надипляли


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да надиплям щяхме да надипляме
2 лице щеше да надипляш щяхте да надипляте
3 лице щеше да надипля щяха да надиплят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм надиплял щях да съм надипляла щях да съм надипляло щяхме да сме надипляли
2 лице щеше да си надиплял щеше да си надипляла щеше да си надипляло щяхте да сте надипляли
3 лице щеше да е надиплял щеше да е надипляла щеше да е надипляло щяха да са надипляли


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице надиплял съм надипляла съм надипляло съм надипляли сме
2 лице надиплял си надипляла си надипляло си надипляли сте
3 лице надиплял (е) надипляла (е) надипляло (е) надипляли (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице надиплял съм надипляла съм надипляло съм надипляли сме
2 лице надиплял си надипляла си надипляло си надипляли сте
3 лице надиплял (е) надипляла (е) надипляло (е) надипляли (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм надиплял била съм надипляла било съм надипляло били сме надипляли
2 лице бил си надиплял била си надипляла било си надипляло били сте надипляли
3 лице бил (е) надиплял била (е) надипляла било (е) надипляло били (са) надипляли


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да надиплям щяла съм да надиплям щяло съм да надиплям щели сме да надипляме
2 лице щял си да надипляш щяла си да надипляш щяло си да надипляш щели сте да надипляте
3 лице щял (е) да надипля щяла (е) да надипля щяло (е) да надипля щели (са) да надиплят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм надиплял щяла съм да съм надипляла щяло съм да съм надипляло щели сме да сме надипляли
2 лице щял си да си надиплял щяла си да си надипляла щяло си да си надипляло щели сте да сте надипляли
3 лице щял (е) да е надиплял щяла (е) да е надипляла щяло (е) да е надипляло щели (са) да са надипляли


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих надиплял бих надипляла бих надипляло бихме надипляли
2 лице би надиплял би надипляла би надипляло бихте надипляли
3 лице би надиплял би надипляла би надипляло биха надипляли


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
на·дип·ляй на·дип·ляй·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род на·дип·лян
непълен член на·дип·ля·ния
пълен член на·дип·ля·ни·ят
женски род на·дип·ля·на
членувано на·дип·ля·на·та
среден род на·дип·ля·но
членувано на·дип·ля·но·то
множествено число на·дип·ля·ни
членувано на·дип·ля·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род на·дип·лял
непълен член на·дип·ля·лия
пълен член на·дип·ля·ли·ят
женски род на·дип·ля·ла
членувано на·дип·ля·ла·та
среден род на·дип·ля·ло
членувано на·дип·ля·ло·то
множествено число на·дип·ля·ли
членувано на·дип·ля·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род на·дип·лял
непълен член на·дип·ля·лия
пълен член на·дип·ля·ли·ят
женски род на·дип·ля·ла
членувано на·дип·ля·ла·та
среден род на·дип·ля·ло
членувано на·дип·ля·ло·то
множествено число на·дип·ля·ли
членувано на·дип·ля·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род на·дип·лящ
непълен член на·дип·ля·щия
пълен член на·дип·ля·щи·ят
женски род на·дип·ля·ща
членувано на·дип·ля·ща·та
среден род на·дип·ля·що
членувано на·дип·ля·що·то
множествено число на·дип·ля·щи
членувано на·дип·ля·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

на·дип·ляй·ки