Представени са всички форми на глагола мълвя. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице мъл·вя мъл·вим
2 лице мъл·виш мъл·ви·те
3 лице мъл·ви мъл·вят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице мъл·вих мъл·вих·ме
2 лице мъл·ви мъл·вих·те
3 лице мъл·ви мъл·ви·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице мъл·вях мъл·вях·ме
2 лице мъл·ве·ше мъл·вях·те
3 лице мъл·ве·ше мъл·вя·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице мълвил съм мълвила съм мълвило съм мълвили сме
2 лице мълвил си мълвила си мълвило си мълвили сте
3 лице мълвил е мълвила е мълвило е мълвили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях мълвил бях мълвила бях мълвило бяхме мълвили
2 лице беше мълвил беше мълвила беше мълвило бяхте мълвили
3 лице беше мълвил беше мълвила беше мълвило бяха мълвили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще мълвя ще мълвим
2 лице ще мълвиш ще мълвите
3 лице ще мълви ще мълвят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм мълвил ще съм мълвила ще съм мълвило ще сме мълвили
2 лице ще си мълвил ще си мълвила ще си мълвило ще сте мълвили
3 лице ще е мълвил ще е мълвила ще е мълвило ще са мълвили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да мълвя щяхме да мълвим
2 лице щеше да мълвиш щяхте да мълвите
3 лице щеше да мълви щяха да мълвят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм мълвил щях да съм мълвила щях да съм мълвило щяхме да сме мълвили
2 лице щеше да си мълвил щеше да си мълвила щеше да си мълвило щяхте да сте мълвили
3 лице щеше да е мълвил щеше да е мълвила щеше да е мълвило щяха да са мълвили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице мълвял съм мълвяла съм мълвяло съм мълвели сме
2 лице мълвял си мълвяла си мълвяло си мълвели сте
3 лице мълвял (е) мълвяла (е) мълвяло (е) мълвели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице мълвил съм мълвила съм мълвило съм мълвили сме
2 лице мълвил си мълвила си мълвило си мълвили сте
3 лице мълвил (е) мълвила (е) мълвило (е) мълвили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм мълвил била съм мълвила било съм мълвило били сме мълвили
2 лице бил си мълвил била си мълвила било си мълвило били сте мълвили
3 лице бил (е) мълвил била (е) мълвила било (е) мълвило били (са) мълвили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да мълвя щяла съм да мълвя щяло съм да мълвя щели сме да мълвим
2 лице щял си да мълвиш щяла си да мълвиш щяло си да мълвиш щели сте да мълвите
3 лице щял (е) да мълви щяла (е) да мълви щяло (е) да мълви щели (са) да мълвят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм мълвил щяла съм да съм мълвила щяло съм да съм мълвило щели сме да сме мълвили
2 лице щял си да си мълвил щяла си да си мълвила щяло си да си мълвило щели сте да сте мълвили
3 лице щял (е) да е мълвил щяла (е) да е мълвила щяло (е) да е мълвило щели (са) да са мълвили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих мълвил бих мълвила бих мълвило бихме мълвили
2 лице би мълвил би мълвила би мълвило бихте мълвили
3 лице би мълвил би мълвила би мълвило биха мълвили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъл·ви мъл·ве·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род мъл·вен
непълен член мъл·ве·ния
пълен член мъл·ве·ни·ят
женски род мъл·ве·на
членувано мъл·ве·на·та
среден род мъл·ве·но
членувано мъл·ве·но·то
множествено число мъл·ве·ни
членувано мъл·ве·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род мъл·вил
непълен член мъл·ви·лия
пълен член мъл·ви·ли·ят
женски род мъл·ви·ла
членувано мъл·ви·ла·та
среден род мъл·ви·ло
членувано мъл·ви·ло·то
множествено число мъл·ви·ли
членувано мъл·ви·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род мъл·вял
непълен член мъл·вя·лия
пълен член мъл·вя·ли·ят
женски род мъл·вя·ла
членувано мъл·вя·ла·та
среден род мъл·вя·ло
членувано мъл·вя·ло·то
множествено число мъл·ве·ли
членувано мъл·ве·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род мъл·вящ
непълен член мъл·вя·щия
пълен член мъл·вя·щи·ят
женски род мъл·вя·ща
членувано мъл·вя·ща·та
среден род мъл·вя·що
членувано мъл·вя·що·то
множествено число мъл·вя·щи
членувано мъл·вя·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

мъл·вей·ки