Представени са всички форми на глагола кривя. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице кри·вя кри·вим
2 лице кри·виш кри·ви·те
3 лице кри·ви кри·вят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице кри·вих кри·вих·ме
2 лице кри·ви кри·вих·те
3 лице кри·ви кри·ви·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице кри·вях кри·вях·ме
2 лице кри·ве·ше кри·вях·те
3 лице кри·ве·ше кри·вя·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице кривил съм кривила съм кривило съм кривили сме
2 лице кривил си кривила си кривило си кривили сте
3 лице кривил е кривила е кривило е кривили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях кривил бях кривила бях кривило бяхме кривили
2 лице беше кривил беше кривила беше кривило бяхте кривили
3 лице беше кривил беше кривила беше кривило бяха кривили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще кривя ще кривим
2 лице ще кривиш ще кривите
3 лице ще криви ще кривят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм кривил ще съм кривила ще съм кривило ще сме кривили
2 лице ще си кривил ще си кривила ще си кривило ще сте кривили
3 лице ще е кривил ще е кривила ще е кривило ще са кривили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да кривя щяхме да кривим
2 лице щеше да кривиш щяхте да кривите
3 лице щеше да криви щяха да кривят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм кривил щях да съм кривила щях да съм кривило щяхме да сме кривили
2 лице щеше да си кривил щеше да си кривила щеше да си кривило щяхте да сте кривили
3 лице щеше да е кривил щеше да е кривила щеше да е кривило щяха да са кривили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице кривял съм кривяла съм кривяло съм кривели сме
2 лице кривял си кривяла си кривяло си кривели сте
3 лице кривял (е) кривяла (е) кривяло (е) кривели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице кривил съм кривила съм кривило съм кривили сме
2 лице кривил си кривила си кривило си кривили сте
3 лице кривил (е) кривила (е) кривило (е) кривили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм кривил била съм кривила било съм кривило били сме кривили
2 лице бил си кривил била си кривила било си кривило били сте кривили
3 лице бил (е) кривил била (е) кривила било (е) кривило били (са) кривили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да кривя щяла съм да кривя щяло съм да кривя щели сме да кривим
2 лице щял си да кривиш щяла си да кривиш щяло си да кривиш щели сте да кривите
3 лице щял (е) да криви щяла (е) да криви щяло (е) да криви щели (са) да кривят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм кривил щяла съм да съм кривила щяло съм да съм кривило щели сме да сме кривили
2 лице щял си да си кривил щяла си да си кривила щяло си да си кривило щели сте да сте кривили
3 лице щял (е) да е кривил щяла (е) да е кривила щяло (е) да е кривило щели (са) да са кривили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих кривил бих кривила бих кривило бихме кривили
2 лице би кривил би кривила би кривило бихте кривили
3 лице би кривил би кривила би кривило биха кривили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
кри·ви кри·ве·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род кри·вен
непълен член кри·ве·ния
пълен член кри·ве·ни·ят
женски род кри·ве·на
членувано кри·ве·на·та
среден род кри·ве·но
членувано кри·ве·но·то
множествено число кри·ве·ни
членувано кри·ве·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род кри·вил
непълен член кри·ви·лия
пълен член кри·ви·ли·ят
женски род кри·ви·ла
членувано кри·ви·ла·та
среден род кри·ви·ло
членувано кри·ви·ло·то
множествено число кри·ви·ли
членувано кри·ви·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род кри·вял
непълен член кри·вя·лия
пълен член кри·вя·ли·ят
женски род кри·вя·ла
членувано кри·вя·ла·та
среден род кри·вя·ло
членувано кри·вя·ло·то
множествено число кри·ве·ли
членувано кри·ве·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род кри·вящ
непълен член кри·вя·щия
пълен член кри·вя·щи·ят
женски род кри·вя·ща
членувано кри·вя·ща·та
среден род кри·вя·що
членувано кри·вя·що·то
множествено число кри·вя·щи
членувано кри·вя·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

кри·вей·ки