Представени са всички форми на глагола казвам. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице каз·вам каз·ва·ме
2 лице каз·ваш каз·ва·те
3 лице каз·ва каз·ват


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице каз·вах каз·вах·ме
2 лице каз·ва каз·вах·те
3 лице каз·ва каз·ва·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице каз·вах каз·вах·ме
2 лице каз·ва·ше каз·вах·те
3 лице каз·ва·ше каз·ва·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице казвал съм казвала съм казвало съм казвали сме
2 лице казвал си казвала си казвало си казвали сте
3 лице казвал е казвала е казвало е казвали са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях казвал бях казвала бях казвало бяхме казвали
2 лице беше казвал беше казвала беше казвало бяхте казвали
3 лице беше казвал беше казвала беше казвало бяха казвали


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще казвам ще казваме
2 лице ще казваш ще казвате
3 лице ще казва ще казват


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм казвал ще съм казвала ще съм казвало ще сме казвали
2 лице ще си казвал ще си казвала ще си казвало ще сте казвали
3 лице ще е казвал ще е казвала ще е казвало ще са казвали


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да казвам щяхме да казваме
2 лице щеше да казваш щяхте да казвате
3 лице щеше да казва щяха да казват


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм казвал щях да съм казвала щях да съм казвало щяхме да сме казвали
2 лице щеше да си казвал щеше да си казвала щеше да си казвало щяхте да сте казвали
3 лице щеше да е казвал щеше да е казвала щеше да е казвало щяха да са казвали


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице казвал съм казвала съм казвало съм казвали сме
2 лице казвал си казвала си казвало си казвали сте
3 лице казвал (е) казвала (е) казвало (е) казвали (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице казвал съм казвала съм казвало съм казвали сме
2 лице казвал си казвала си казвало си казвали сте
3 лице казвал (е) казвала (е) казвало (е) казвали (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм казвал била съм казвала било съм казвало били сме казвали
2 лице бил си казвал била си казвала било си казвало били сте казвали
3 лице бил (е) казвал била (е) казвала било (е) казвало били (са) казвали


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да казвам щяла съм да казвам щяло съм да казвам щели сме да казваме
2 лице щял си да казваш щяла си да казваш щяло си да казваш щели сте да казвате
3 лице щял (е) да казва щяла (е) да казва щяло (е) да казва щели (са) да казват


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм казвал щяла съм да съм казвала щяло съм да съм казвало щели сме да сме казвали
2 лице щял си да си казвал щяла си да си казвала щяло си да си казвало щели сте да сте казвали
3 лице щял (е) да е казвал щяла (е) да е казвала щяло (е) да е казвало щели (са) да са казвали


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих казвал бих казвала бих казвало бихме казвали
2 лице би казвал би казвала би казвало бихте казвали
3 лице би казвал би казвала би казвало биха казвали


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
каз·вай каз·вай·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род каз·ван
непълен член каз·ва·ния
пълен член каз·ва·ни·ят
женски род каз·ва·на
членувано каз·ва·на·та
среден род каз·ва·но
членувано каз·ва·но·то
множествено число каз·ва·ни
членувано каз·ва·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род каз·вал
непълен член каз·ва·лия
пълен член каз·ва·ли·ят
женски род каз·ва·ла
членувано каз·ва·ла·та
среден род каз·ва·ло
членувано каз·ва·ло·то
множествено число каз·ва·ли
членувано каз·ва·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род каз·вал
непълен член каз·ва·лия
пълен член каз·ва·ли·ят
женски род каз·ва·ла
членувано каз·ва·ла·та
среден род каз·ва·ло
членувано каз·ва·ло·то
множествено число каз·ва·ли
членувано каз·ва·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род каз·ващ
непълен член каз·ва·щия
пълен член каз·ва·щи·ят
женски род каз·ва·ща
членувано каз·ва·ща·та
среден род каз·ва·що
членувано каз·ва·що·то
множествено число каз·ва·щи
членувано каз·ва·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

каз·вай·ки