Представени са всички форми на глагола измислям. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице из·мис·лям из·мис·ля·ме
2 лице из·мис·ляш из·мис·ля·те
3 лице из·мис·ля из·мис·лят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице из·мис·лях из·мис·лях·ме
2 лице из·мис·ля из·мис·лях·те
3 лице из·мис·ля из·мис·ля·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице из·мис·лях из·мис·лях·ме
2 лице из·мис·ля·ше из·мис·лях·те
3 лице из·мис·ля·ше из·мис·ля·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице измислял съм измисляла съм измисляло съм измисляли сме
2 лице измислял си измисляла си измисляло си измисляли сте
3 лице измислял е измисляла е измисляло е измисляли са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях измислял бях измисляла бях измисляло бяхме измисляли
2 лице беше измислял беше измисляла беше измисляло бяхте измисляли
3 лице беше измислял беше измисляла беше измисляло бяха измисляли


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще измислям ще измисляме
2 лице ще измисляш ще измисляте
3 лице ще измисля ще измислят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм измислял ще съм измисляла ще съм измисляло ще сме измисляли
2 лице ще си измислял ще си измисляла ще си измисляло ще сте измисляли
3 лице ще е измислял ще е измисляла ще е измисляло ще са измисляли


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да измислям щяхме да измисляме
2 лице щеше да измисляш щяхте да измисляте
3 лице щеше да измисля щяха да измислят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм измислял щях да съм измисляла щях да съм измисляло щяхме да сме измисляли
2 лице щеше да си измислял щеше да си измисляла щеше да си измисляло щяхте да сте измисляли
3 лице щеше да е измислял щеше да е измисляла щеше да е измисляло щяха да са измисляли


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице измислял съм измисляла съм измисляло съм измисляли сме
2 лице измислял си измисляла си измисляло си измисляли сте
3 лице измислял (е) измисляла (е) измисляло (е) измисляли (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице измислял съм измисляла съм измисляло съм измисляли сме
2 лице измислял си измисляла си измисляло си измисляли сте
3 лице измислял (е) измисляла (е) измисляло (е) измисляли (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм измислял била съм измисляла било съм измисляло били сме измисляли
2 лице бил си измислял била си измисляла било си измисляло били сте измисляли
3 лице бил (е) измислял била (е) измисляла било (е) измисляло били (са) измисляли


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да измислям щяла съм да измислям щяло съм да измислям щели сме да измисляме
2 лице щял си да измисляш щяла си да измисляш щяло си да измисляш щели сте да измисляте
3 лице щял (е) да измисля щяла (е) да измисля щяло (е) да измисля щели (са) да измислят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм измислял щяла съм да съм измисляла щяло съм да съм измисляло щели сме да сме измисляли
2 лице щял си да си измислял щяла си да си измисляла щяло си да си измисляло щели сте да сте измисляли
3 лице щял (е) да е измислял щяла (е) да е измисляла щяло (е) да е измисляло щели (са) да са измисляли


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих измислял бих измисляла бих измисляло бихме измисляли
2 лице би измислял би измисляла би измисляло бихте измисляли
3 лице би измислял би измисляла би измисляло биха измисляли


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
из·мис·ляй из·мис·ляй·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род из·мис·лян
непълен член из·мис·ля·ния
пълен член из·мис·ля·ни·ят
женски род из·мис·ля·на
членувано из·мис·ля·на·та
среден род из·мис·ля·но
членувано из·мис·ля·но·то
множествено число из·мис·ля·ни
членувано из·мис·ля·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род из·мис·лял
непълен член из·мис·ля·лия
пълен член из·мис·ля·ли·ят
женски род из·мис·ля·ла
членувано из·мис·ля·ла·та
среден род из·мис·ля·ло
членувано из·мис·ля·ло·то
множествено число из·мис·ля·ли
членувано из·мис·ля·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род из·мис·лял
непълен член из·мис·ля·лия
пълен член из·мис·ля·ли·ят
женски род из·мис·ля·ла
членувано из·мис·ля·ла·та
среден род из·мис·ля·ло
членувано из·мис·ля·ло·то
множествено число из·мис·ля·ли
членувано из·мис·ля·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род из·мис·лящ
непълен член из·мис·ля·щия
пълен член из·мис·ля·щи·ят
женски род из·мис·ля·ща
членувано из·мис·ля·ща·та
среден род из·мис·ля·що
членувано из·мис·ля·що·то
множествено число из·мис·ля·щи
членувано из·мис·ля·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

из·мис·ляй·ки