Представени са всички форми на глагола замислям. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице за·мис·лям за·мис·ля·ме
2 лице за·мис·ляш за·мис·ля·те
3 лице за·мис·ля за·мис·лят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице за·мис·лях за·мис·лях·ме
2 лице за·мис·ля за·мис·лях·те
3 лице за·мис·ля за·мис·ля·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице за·мис·лях за·мис·лях·ме
2 лице за·мис·ля·ше за·мис·лях·те
3 лице за·мис·ля·ше за·мис·ля·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице замислял съм замисляла съм замисляло съм замисляли сме
2 лице замислял си замисляла си замисляло си замисляли сте
3 лице замислял е замисляла е замисляло е замисляли са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях замислял бях замисляла бях замисляло бяхме замисляли
2 лице беше замислял беше замисляла беше замисляло бяхте замисляли
3 лице беше замислял беше замисляла беше замисляло бяха замисляли


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще замислям ще замисляме
2 лице ще замисляш ще замисляте
3 лице ще замисля ще замислят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм замислял ще съм замисляла ще съм замисляло ще сме замисляли
2 лице ще си замислял ще си замисляла ще си замисляло ще сте замисляли
3 лице ще е замислял ще е замисляла ще е замисляло ще са замисляли


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да замислям щяхме да замисляме
2 лице щеше да замисляш щяхте да замисляте
3 лице щеше да замисля щяха да замислят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм замислял щях да съм замисляла щях да съм замисляло щяхме да сме замисляли
2 лице щеше да си замислял щеше да си замисляла щеше да си замисляло щяхте да сте замисляли
3 лице щеше да е замислял щеше да е замисляла щеше да е замисляло щяха да са замисляли


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице замислял съм замисляла съм замисляло съм замисляли сме
2 лице замислял си замисляла си замисляло си замисляли сте
3 лице замислял (е) замисляла (е) замисляло (е) замисляли (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице замислял съм замисляла съм замисляло съм замисляли сме
2 лице замислял си замисляла си замисляло си замисляли сте
3 лице замислял (е) замисляла (е) замисляло (е) замисляли (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм замислял била съм замисляла било съм замисляло били сме замисляли
2 лице бил си замислял била си замисляла било си замисляло били сте замисляли
3 лице бил (е) замислял била (е) замисляла било (е) замисляло били (са) замисляли


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да замислям щяла съм да замислям щяло съм да замислям щели сме да замисляме
2 лице щял си да замисляш щяла си да замисляш щяло си да замисляш щели сте да замисляте
3 лице щял (е) да замисля щяла (е) да замисля щяло (е) да замисля щели (са) да замислят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм замислял щяла съм да съм замисляла щяло съм да съм замисляло щели сме да сме замисляли
2 лице щял си да си замислял щяла си да си замисляла щяло си да си замисляло щели сте да сте замисляли
3 лице щял (е) да е замислял щяла (е) да е замисляла щяло (е) да е замисляло щели (са) да са замисляли


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих замислял бих замисляла бих замисляло бихме замисляли
2 лице би замислял би замисляла би замисляло бихте замисляли
3 лице би замислял би замисляла би замисляло биха замисляли


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
за·мис·ляй за·мис·ляй·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род за·мис·лян
непълен член за·мис·ля·ния
пълен член за·мис·ля·ни·ят
женски род за·мис·ля·на
членувано за·мис·ля·на·та
среден род за·мис·ля·но
членувано за·мис·ля·но·то
множествено число за·мис·ля·ни
членувано за·мис·ля·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род за·мис·лял
непълен член за·мис·ля·лия
пълен член за·мис·ля·ли·ят
женски род за·мис·ля·ла
членувано за·мис·ля·ла·та
среден род за·мис·ля·ло
членувано за·мис·ля·ло·то
множествено число за·мис·ля·ли
членувано за·мис·ля·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род за·мис·лял
непълен член за·мис·ля·лия
пълен член за·мис·ля·ли·ят
женски род за·мис·ля·ла
членувано за·мис·ля·ла·та
среден род за·мис·ля·ло
членувано за·мис·ля·ло·то
множествено число за·мис·ля·ли
членувано за·мис·ля·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род за·мис·лящ
непълен член за·мис·ля·щия
пълен член за·мис·ля·щи·ят
женски род за·мис·ля·ща
членувано за·мис·ля·ща·та
среден род за·мис·ля·що
членувано за·мис·ля·що·то
множествено число за·мис·ля·щи
членувано за·мис·ля·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

за·мис·ляй·ки