Представени са всички форми на глагола деля. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице де·ля де·лим
2 лице де·лиш де·ли·те
3 лице де·ли де·лят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице де·лих де·лих·ме
2 лице де·ли де·лих·те
3 лице де·ли де·ли·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице де·лях де·лях·ме
2 лице де·ле·ше де·лях·те
3 лице де·ле·ше де·ля·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице делил съм делила съм делило съм делили сме
2 лице делил си делила си делило си делили сте
3 лице делил е делила е делило е делили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях делил бях делила бях делило бяхме делили
2 лице беше делил беше делила беше делило бяхте делили
3 лице беше делил беше делила беше делило бяха делили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще деля ще делим
2 лице ще делиш ще делите
3 лице ще дели ще делят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм делил ще съм делила ще съм делило ще сме делили
2 лице ще си делил ще си делила ще си делило ще сте делили
3 лице ще е делил ще е делила ще е делило ще са делили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да деля щяхме да делим
2 лице щеше да делиш щяхте да делите
3 лице щеше да дели щяха да делят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм делил щях да съм делила щях да съм делило щяхме да сме делили
2 лице щеше да си делил щеше да си делила щеше да си делило щяхте да сте делили
3 лице щеше да е делил щеше да е делила щеше да е делило щяха да са делили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице делял съм деляла съм деляло съм делели сме
2 лице делял си деляла си деляло си делели сте
3 лице делял (е) деляла (е) деляло (е) делели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице делил съм делила съм делило съм делили сме
2 лице делил си делила си делило си делили сте
3 лице делил (е) делила (е) делило (е) делили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм делил била съм делила било съм делило били сме делили
2 лице бил си делил била си делила било си делило били сте делили
3 лице бил (е) делил била (е) делила било (е) делило били (са) делили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да деля щяла съм да деля щяло съм да деля щели сме да делим
2 лице щял си да делиш щяла си да делиш щяло си да делиш щели сте да делите
3 лице щял (е) да дели щяла (е) да дели щяло (е) да дели щели (са) да делят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм делил щяла съм да съм делила щяло съм да съм делило щели сме да сме делили
2 лице щял си да си делил щяла си да си делила щяло си да си делило щели сте да сте делили
3 лице щял (е) да е делил щяла (е) да е делила щяло (е) да е делило щели (са) да са делили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих делил бих делила бих делило бихме делили
2 лице би делил би делила би делило бихте делили
3 лице би делил би делила би делило биха делили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
де·ли де·ле·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род де·лен
непълен член де·ле·ния
пълен член де·ле·ни·ят
женски род де·ле·на
членувано де·ле·на·та
среден род де·ле·но
членувано де·ле·но·то
множествено число де·ле·ни
членувано де·ле·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род де·лил
непълен член де·ли·лия
пълен член де·ли·ли·ят
женски род де·ли·ла
членувано де·ли·ла·та
среден род де·ли·ло
членувано де·ли·ло·то
множествено число де·ли·ли
членувано де·ли·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род де·лял
непълен член де·ля·лия
пълен член де·ля·ли·ят
женски род де·ля·ла
членувано де·ля·ла·та
среден род де·ля·ло
членувано де·ля·ло·то
множествено число де·ле·ли
членувано де·ле·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род де·лящ
непълен член де·ля·щия
пълен член де·ля·щи·ят
женски род де·ля·ща
членувано де·ля·ща·та
среден род де·ля·що
членувано де·ля·що·то
множествено число де·ля·щи
членувано де·ля·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

де·лей·ки