Представени са всички форми на глагола движа. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице дви·жа дви·жим
2 лице дви·жиш дви·жи·те
3 лице дви·жи дви·жат


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице дви·жих дви·жих·ме
2 лице дви·жи дви·жих·те
3 лице дви·жи дви·жи·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице дви·жех дви·жех·ме
2 лице дви·же·ше дви·жех·те
3 лице дви·же·ше дви·же·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице движил съм движила съм движило съм движили сме
2 лице движил си движила си движило си движили сте
3 лице движил е движила е движило е движили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях движил бях движила бях движило бяхме движили
2 лице беше движил беше движила беше движило бяхте движили
3 лице беше движил беше движила беше движило бяха движили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще движа ще движим
2 лице ще движиш ще движите
3 лице ще движи ще движат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм движил ще съм движила ще съм движило ще сме движили
2 лице ще си движил ще си движила ще си движило ще сте движили
3 лице ще е движил ще е движила ще е движило ще са движили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да движа щяхме да движим
2 лице щеше да движиш щяхте да движите
3 лице щеше да движи щяха да движат


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм движил щях да съм движила щях да съм движило щяхме да сме движили
2 лице щеше да си движил щеше да си движила щеше да си движило щяхте да сте движили
3 лице щеше да е движил щеше да е движила щеше да е движило щяха да са движили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице движел съм движела съм движело съм движели сме
2 лице движел си движела си движело си движели сте
3 лице движел (е) движела (е) движело (е) движели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице движил съм движила съм движило съм движили сме
2 лице движил си движила си движило си движили сте
3 лице движил (е) движила (е) движило (е) движили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм движил била съм движила било съм движило били сме движили
2 лице бил си движил била си движила било си движило били сте движили
3 лице бил (е) движил била (е) движила било (е) движило били (са) движили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да движа щяла съм да движа щяло съм да движа щели сме да движим
2 лице щял си да движиш щяла си да движиш щяло си да движиш щели сте да движите
3 лице щял (е) да движи щяла (е) да движи щяло (е) да движи щели (са) да движат


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм движил щяла съм да съм движила щяло съм да съм движило щели сме да сме движили
2 лице щял си да си движил щяла си да си движила щяло си да си движило щели сте да сте движили
3 лице щял (е) да е движил щяла (е) да е движила щяло (е) да е движило щели (са) да са движили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих движил бих движила бих движило бихме движили
2 лице би движил би движила би движило бихте движили
3 лице би движил би движила би движило биха движили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
дви·жи дви·же·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род дви·жен
непълен член дви·же·ния
пълен член дви·же·ни·ят
женски род дви·же·на
членувано дви·же·на·та
среден род дви·же·но
членувано дви·же·но·то
множествено число дви·же·ни
членувано дви·же·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род дви·жил
непълен член дви·жи·лия
пълен член дви·жи·ли·ят
женски род дви·жи·ла
членувано дви·жи·ла·та
среден род дви·жи·ло
членувано дви·жи·ло·то
множествено число дви·жи·ли
членувано дви·жи·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род дви·жел
непълен член дви·же·лия
пълен член дви·же·ли·ят
женски род дви·же·ла
членувано дви·же·ла·та
среден род дви·же·ло
членувано дви·же·ло·то
множествено число дви·же·ли
членувано дви·же·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род дви·жещ
непълен член дви·же·щия
пълен член дви·же·щи·ят
женски род дви·же·ща
членувано дви·же·ща·та
среден род дви·же·що
членувано дви·же·що·то
множествено число дви·же·щи
членувано дви·же·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

дви·жей·ки