Представени са всички форми на глагола давам. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми

редактиране

Изявително наклонение

редактиране

Сегашно време

редактиране
единствено число множествено число
1 лице да·вам да·ва·ме
2 лице да·ваш да·ва·те
3 лице да·ва да·ват


Минало свършено време (аорист)

редактиране
единствено число множествено число
1 лице да·вах да·вах·ме
2 лице да·ва да·вах·те
3 лице да·ва да·ва·ха


Минало несвършено време (имперфект)

редактиране
единствено число множествено число
1 лице да·вах да·вах·ме
2 лице да·ва·ше да·вах·те
3 лице да·ва·ше да·ва·ха


Минало неопределено време (перфект)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице давал съм давала съм давало съм давали сме
2 лице давал си давала си давало си давали сте
3 лице давал е давала е давало е давали са


Минало предварително време (плусквамперфект)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях давал бях давала бях давало бяхме давали
2 лице беше давал беше давала беше давало бяхте давали
3 лице беше давал беше давала беше давало бяха давали


Бъдеще време

редактиране
единствено число множествено число
1 лице ще давам ще даваме
2 лице ще даваш ще давате
3 лице ще дава ще дават


Бъдеще предварително време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм давал ще съм давала ще съм давало ще сме давали
2 лице ще си давал ще си давала ще си давало ще сте давали
3 лице ще е давал ще е давала ще е давало ще са давали


Бъдеще време в миналото

редактиране
единствено число множествено число
1 лице щях да давам щяхме да даваме
2 лице щеше да даваш щяхте да давате
3 лице щеше да дава щяха да дават


Бъдеще предварително време в миналото

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм давал щях да съм давала щях да съм давало щяхме да сме давали
2 лице щеше да си давал щеше да си давала щеше да си давало щяхте да сте давали
3 лице щеше да е давал щеше да е давала щеше да е давало щяха да са давали


Преизказно наклонение

редактиране

Сегашно време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице давал съм давала съм давало съм давали сме
2 лице давал си давала си давало си давали сте
3 лице давал (е) давала (е) давало (е) давали (са)


Минало свършено време (аорист)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице давал съм давала съм давало съм давали сме
2 лице давал си давала си давало си давали сте
3 лице давал (е) давала (е) давало (е) давали (са)


Минало несвършено време (имперфект)

редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект)

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм давал била съм давала било съм давало били сме давали
2 лице бил си давал била си давала било си давало били сте давали
3 лице бил (е) давал била (е) давала било (е) давало били (са) давали


Минало предварително време (плусквамперфект)

редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да давам щяла съм да давам щяло съм да давам щели сме да даваме
2 лице щял си да даваш щяла си да даваш щяло си да даваш щели сте да давате
3 лице щял (е) да дава щяла (е) да дава щяло (е) да дава щели (са) да дават


Бъдеще предварително време

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм давал щяла съм да съм давала щяло съм да съм давало щели сме да сме давали
2 лице щял си да си давал щяла си да си давала щяло си да си давало щели сте да сте давали
3 лице щял (е) да е давал щяла (е) да е давала щяло (е) да е давало щели (са) да са давали


Бъдеще време в миналото

редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото

редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение

редактиране
единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих давал бих давала бих давало бихме давали
2 лице би давал би давала би давало бихте давали
3 лице би давал би давала би давало биха давали


Повелително наклонение

редактиране
единствено число множествено число
да·вай да·вай·те


Причастия (отглаголни прилагателни)

редактиране

Минало страдателно причастие

редактиране
единствено число мъжки род да·ван
непълен член да·ва·ния
пълен член да·ва·ни·ят
женски род да·ва·на
членувано да·ва·на·та
среден род да·ва·но
членувано да·ва·но·то
множествено число да·ва·ни
членувано да·ва·ни·те


Минало свършено деятелно причастие

редактиране
единствено число мъжки род да·вал
непълен член да·ва·лия
пълен член да·ва·ли·ят
женски род да·ва·ла
членувано да·ва·ла·та
среден род да·ва·ло
членувано да·ва·ло·то
множествено число да·ва·ли
членувано да·ва·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие

редактиране
единствено число мъжки род да·вал
непълен член да·ва·лия
пълен член да·ва·ли·ят
женски род да·ва·ла
членувано да·ва·ла·та
среден род да·ва·ло
членувано да·ва·ло·то
множествено число да·ва·ли
членувано да·ва·ли·те


Сегашно деятелно причастие

редактиране
единствено число мъжки род да·ващ
непълен член да·ва·щия
пълен член да·ва·щи·ят
женски род да·ва·ща
членувано да·ва·ща·та
среден род да·ва·що
членувано да·ва·що·то
множествено число да·ва·щи
членувано да·ва·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие)

редактиране

да·вай·ки