Представени са всички форми на глагола властвувам. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице влас·т·ву·вам влас·т·ву·ва·ме
2 лице влас·т·ву·ваш влас·т·ву·ва·те
3 лице влас·т·ву·ва влас·т·ву·ват


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице влас·т·ву·вах влас·т·ву·вах·ме
2 лице влас·т·ву·ва влас·т·ву·вах·те
3 лице влас·т·ву·ва влас·т·ву·ва·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице влас·т·ву·вах влас·т·ву·вах·ме
2 лице влас·т·ву·ва·ше влас·т·ву·вах·те
3 лице влас·т·ву·ва·ше влас·т·ву·ва·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице властвувал съм властвувала съм властвувало съм властвували сме
2 лице властвувал си властвувала си властвувало си властвували сте
3 лице властвувал е властвувала е властвувало е властвували са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях властвувал бях властвувала бях властвувало бяхме властвували
2 лице беше властвувал беше властвувала беше властвувало бяхте властвували
3 лице беше властвувал беше властвувала беше властвувало бяха властвували


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще властвувам ще властвуваме
2 лице ще властвуваш ще властвувате
3 лице ще властвува ще властвуват


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм властвувал ще съм властвувала ще съм властвувало ще сме властвували
2 лице ще си властвувал ще си властвувала ще си властвувало ще сте властвували
3 лице ще е властвувал ще е властвувала ще е властвувало ще са властвували


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да властвувам щяхме да властвуваме
2 лице щеше да властвуваш щяхте да властвувате
3 лице щеше да властвува щяха да властвуват


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм властвувал щях да съм властвувала щях да съм властвувало щяхме да сме властвували
2 лице щеше да си властвувал щеше да си властвувала щеше да си властвувало щяхте да сте властвували
3 лице щеше да е властвувал щеше да е властвувала щеше да е властвувало щяха да са властвували


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице властвувал съм властвувала съм властвувало съм властвували сме
2 лице властвувал си властвувала си властвувало си властвували сте
3 лице властвувал (е) властвувала (е) властвувало (е) властвували (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице властвувал съм властвувала съм властвувало съм властвували сме
2 лице властвувал си властвувала си властвувало си властвували сте
3 лице властвувал (е) властвувала (е) властвувало (е) властвували (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм властвувал била съм властвувала било съм властвувало били сме властвували
2 лице бил си властвувал била си властвувала било си властвувало били сте властвували
3 лице бил (е) властвувал била (е) властвувала било (е) властвувало били (са) властвували


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да властвувам щяла съм да властвувам щяло съм да властвувам щели сме да властвуваме
2 лице щял си да властвуваш щяла си да властвуваш щяло си да властвуваш щели сте да властвувате
3 лице щял (е) да властвува щяла (е) да властвува щяло (е) да властвува щели (са) да властвуват


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм властвувал щяла съм да съм властвувала щяло съм да съм властвувало щели сме да сме властвували
2 лице щял си да си властвувал щяла си да си властвувала щяло си да си властвувало щели сте да сте властвували
3 лице щял (е) да е властвувал щяла (е) да е властвувала щяло (е) да е властвувало щели (са) да са властвували


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих властвувал бих властвувала бих властвувало бихме властвували
2 лице би властвувал би властвувала би властвувало бихте властвували
3 лице би властвувал би властвувала би властвувало биха властвували


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
влас·т·ву·вай влас·т·ву·вай·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род влас·т·ву·ван
непълен член влас·т·ву·ва·ния
пълен член влас·т·ву·ва·ни·ят
женски род влас·т·ву·ва·на
членувано влас·т·ву·ва·на·та
среден род влас·т·ву·ва·но
членувано влас·т·ву·ва·но·то
множествено число влас·т·ву·ва·ни
членувано влас·т·ву·ва·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род влас·т·ву·вал
непълен член влас·т·ву·ва·лия
пълен член влас·т·ву·ва·ли·ят
женски род влас·т·ву·ва·ла
членувано влас·т·ву·ва·ла·та
среден род влас·т·ву·ва·ло
членувано влас·т·ву·ва·ло·то
множествено число влас·т·ву·ва·ли
членувано влас·т·ву·ва·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род влас·т·ву·вал
непълен член влас·т·ву·ва·лия
пълен член влас·т·ву·ва·ли·ят
женски род влас·т·ву·ва·ла
членувано влас·т·ву·ва·ла·та
среден род влас·т·ву·ва·ло
членувано влас·т·ву·ва·ло·то
множествено число влас·т·ву·ва·ли
членувано влас·т·ву·ва·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род влас·т·ву·ващ
непълен член влас·т·ву·ва·щия
пълен член влас·т·ву·ва·щи·ят
женски род влас·т·ву·ва·ща
членувано влас·т·ву·ва·ща·та
среден род влас·т·ву·ва·що
членувано влас·т·ву·ва·що·то
множествено число влас·т·ву·ва·щи
членувано влас·т·ву·ва·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

влас·т·ву·вай·ки