Представени са всички форми на глагола вия. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице вия ви·ем
2 лице ви·еш ви·е·те
3 лице вие ви·ят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице вих вих·ме
2 лице ви вих·те
3 лице ви ви·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице ви·ех ви·ех·ме
2 лице ви·е·ше ви·ех·те
3 лице ви·е·ше ви·е·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице вил съм вила съм вило съм вили сме
2 лице вил си вила си вило си вили сте
3 лице вил е вила е вило е вили са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях вил бях вила бях вило бяхме вили
2 лице беше вил беше вила беше вило бяхте вили
3 лице беше вил беше вила беше вило бяха вили


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще вия ще вием
2 лице ще виеш ще виете
3 лице ще вие ще вият


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм вил ще съм вила ще съм вило ще сме вили
2 лице ще си вил ще си вила ще си вило ще сте вили
3 лице ще е вил ще е вила ще е вило ще са вили


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да вия щяхме да вием
2 лице щеше да виеш щяхте да виете
3 лице щеше да вие щяха да вият


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм вил щях да съм вила щях да съм вило щяхме да сме вили
2 лице щеше да си вил щеше да си вила щеше да си вило щяхте да сте вили
3 лице щеше да е вил щеше да е вила щеше да е вило щяха да са вили


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице виел съм виела съм виело съм виели сме
2 лице виел си виела си виело си виели сте
3 лице виел (е) виела (е) виело (е) виели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице вил съм вила съм вило съм вили сме
2 лице вил си вила си вило си вили сте
3 лице вил (е) вила (е) вило (е) вили (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм вил била съм вила било съм вило били сме вили
2 лице бил си вил била си вила било си вило били сте вили
3 лице бил (е) вил била (е) вила било (е) вило били (са) вили


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да вия щяла съм да вия щяло съм да вия щели сме да вием
2 лице щял си да виеш щяла си да виеш щяло си да виеш щели сте да виете
3 лице щял (е) да вие щяла (е) да вие щяло (е) да вие щели (са) да вият


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм вил щяла съм да съм вила щяло съм да съм вило щели сме да сме вили
2 лице щял си да си вил щяла си да си вила щяло си да си вило щели сте да сте вили
3 лице щял (е) да е вил щяла (е) да е вила щяло (е) да е вило щели (са) да са вили


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих вил бих вила бих вило бихме вили
2 лице би вил би вила би вило бихте вили
3 лице би вил би вила би вило биха вили


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
вий вий·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род вит
непълен член ви·тия
пълен член ви·ти·ят
женски род ви·та
членувано ви·та·та
среден род ви·то
членувано ви·то·то
множествено число ви·ти
членувано ви·ти·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род вил
непълен член ви·лия
пълен член ви·ли·ят
женски род ви·ла
членувано ви·ла·та
среден род ви·ло
членувано ви·ло·то
множествено число ви·ли
членувано ви·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род ви·ел
непълен член ви·е·лия
пълен член ви·е·ли·ят
женски род ви·е·ла
членувано ви·е·ла·та
среден род ви·е·ло
членувано ви·е·ло·то
множествено число ви·е·ли
членувано ви·е·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род ви·ещ
непълен член ви·е·щия
пълен член ви·е·щи·ят
женски род ви·е·ща
членувано ви·е·ща·та
среден род ви·е·що
членувано ви·е·що·то
множествено число ви·е·щи
членувано ви·е·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

ви·ей·ки