Представени са всички форми на глагола вея. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни формиРедактиране

Изявително наклонениеРедактиране

Сегашно времеРедактиране

единствено число множествено число
1 лице вея ве·ем
2 лице ве·еш ве·е·те
3 лице вее ве·ят


Минало свършено време (аорист)Редактиране

единствено число множествено число
1 лице вях вях·ме
2 лице вя вях·те
3 лице вя вя·ха


Минало несвършено време (имперфект)Редактиране

единствено число множествено число
1 лице ве·ех ве·ех·ме
2 лице ве·е·ше ве·ех·те
3 лице ве·е·ше ве·е·ха


Минало неопределено време (перфект)Редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице вял съм вяла съм вяло съм вели сме
2 лице вял си вяла си вяло си вели сте
3 лице вял е вяла е вяло е вели са


Минало предварително време (плусквамперфект)Редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях вял бях вяла бях вяло бяхме вели
2 лице беше вял беше вяла беше вяло бяхте вели
3 лице беше вял беше вяла беше вяло бяха вели


Бъдеще времеРедактиране

единствено число множествено число
1 лице ще вея ще веем
2 лице ще вееш ще веете
3 лице ще вее ще веят


Бъдеще предварително времеРедактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм вял ще съм вяла ще съм вяло ще сме вели
2 лице ще си вял ще си вяла ще си вяло ще сте вели
3 лице ще е вял ще е вяла ще е вяло ще са вели


Бъдеще време в миналотоРедактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да вея щяхме да веем
2 лице щеше да вееш щяхте да веете
3 лице щеше да вее щяха да веят


Бъдеще предварително време в миналотоРедактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм вял щях да съм вяла щях да съм вяло щяхме да сме вели
2 лице щеше да си вял щеше да си вяла щеше да си вяло щяхте да сте вели
3 лице щеше да е вял щеше да е вяла щеше да е вяло щяха да са вели


Преизказно наклонениеРедактиране

Сегашно времеРедактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице веел съм веела съм веело съм веели сме
2 лице веел си веела си веело си веели сте
3 лице веел (е) веела (е) веело (е) веели (са)


Минало свършено време (аорист)Редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице вял съм вяла съм вяло съм вели сме
2 лице вял си вяла си вяло си вели сте
3 лице вял (е) вяла (е) вяло (е) вели (са)


Минало несвършено време (имперфект)Редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект)Редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм вял била съм вяла било съм вяло били сме вели
2 лице бил си вял била си вяла било си вяло били сте вели
3 лице бил (е) вял била (е) вяла било (е) вяло били (са) вели


Минало предварително време (плусквамперфект)Редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще времеРедактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да вея щяла съм да вея щяло съм да вея щели сме да веем
2 лице щял си да вееш щяла си да вееш щяло си да вееш щели сте да веете
3 лице щял (е) да вее щяла (е) да вее щяло (е) да вее щели (са) да веят


Бъдеще предварително времеРедактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм вял щяла съм да съм вяла щяло съм да съм вяло щели сме да сме вели
2 лице щял си да си вял щяла си да си вяла щяло си да си вяло щели сте да сте вели
3 лице щял (е) да е вял щяла (е) да е вяла щяло (е) да е вяло щели (са) да са вели


Бъдеще време в миналотоРедактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналотоРедактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонениеРедактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих вял бих вяла бих вяло бихме вели
2 лице би вял би вяла би вяло бихте вели
3 лице би вял би вяла би вяло биха вели


Повелително наклонениеРедактиране

единствено число множествено число
вей вей·те


Причастия (отглаголни прилагателни)Редактиране

Минало страдателно причастиеРедактиране

единствено число мъжки род вят
непълен член вя·тия
пълен член вя·ти·ят
женски род вя·та
членувано вя·та·та
среден род вя·то
членувано вя·то·то
множествено число ве·ти
членувано ве·ти·те


Минало свършено деятелно причастиеРедактиране

единствено число мъжки род вял
непълен член ве·лия
пълен член ве·ли·ят
женски род вя·ла
членувано вя·ла·та
среден род вя·ло
членувано вя·ло·то
множествено число ве·ли
членувано ве·ли·те


Минало несвършено деятелно причастиеРедактиране

единствено число мъжки род ве·ел
непълен член ве·е·лия
пълен член ве·е·ли·ят
женски род ве·е·ла
членувано ве·е·ла·та
среден род ве·е·ло
членувано ве·е·ло·то
множествено число ве·е·ли
членувано ве·е·ли·те


Сегашно деятелно причастиеРедактиране

единствено число мъжки род ве·ещ
непълен член ве·е·щия
пълен член ве·е·щи·ят
женски род ве·е·ща
членувано ве·е·ща·та
среден род ве·е·що
членувано ве·е·що·то
множествено число ве·е·щи
членувано ве·е·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие)Редактиране

ве·ей·ки