Представени са всички форми на глагола ветрея. Посочени са и възможностите за пренасяне на думите, като мястото, в което думата може да се раздели, е отбелязано чрез знака средна точка (·).

Лични глаголни форми редактиране

Изявително наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
1 лице вет·рея вет·ре·ем
2 лице вет·ре·еш вет·ре·е·те
3 лице вет·рее вет·ре·ят


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
1 лице вет·рях вет·рях·ме
2 лице вет·ря вет·рях·те
3 лице вет·ря вет·ря·ха


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

единствено число множествено число
1 лице вет·ре·ех вет·ре·ех·ме
2 лице вет·ре·е·ше вет·ре·ех·те
3 лице вет·ре·е·ше вет·ре·е·ха


Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ветрял съм ветряла съм ветряло съм ветрели сме
2 лице ветрял си ветряла си ветряло си ветрели сте
3 лице ветрял е ветряла е ветряло е ветрели са


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бях ветрял бях ветряла бях ветряло бяхме ветрели
2 лице беше ветрял беше ветряла беше ветряло бяхте ветрели
3 лице беше ветрял беше ветряла беше ветряло бяха ветрели


Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
1 лице ще ветрея ще ветреем
2 лице ще ветрееш ще ветреете
3 лице ще ветрее ще ветреят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ще съм ветрял ще съм ветряла ще съм ветряло ще сме ветрели
2 лице ще си ветрял ще си ветряла ще си ветряло ще сте ветрели
3 лице ще е ветрял ще е ветряла ще е ветряло ще са ветрели


Бъдеще време в миналото редактиране

единствено число множествено число
1 лице щях да ветрея щяхме да ветреем
2 лице щеше да ветрееш щяхте да ветреете
3 лице щеше да ветрее щяха да ветреят


Бъдеще предварително време в миналото редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щях да съм ветрял щях да съм ветряла щях да съм ветряло щяхме да сме ветрели
2 лице щеше да си ветрял щеше да си ветряла щеше да си ветряло щяхте да сте ветрели
3 лице щеше да е ветрял щеше да е ветряла щеше да е ветряло щяха да са ветрели


Преизказно наклонение редактиране

Сегашно време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ветреел съм ветреела съм ветреело съм ветреели сме
2 лице ветреел си ветреела си ветреело си ветреели сте
3 лице ветреел (е) ветреела (е) ветреело (е) ветреели (са)


Минало свършено време (аорист) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице ветрял съм ветряла съм ветряло съм ветрели сме
2 лице ветрял си ветряла си ветряло си ветрели сте
3 лице ветрял (е) ветряла (е) ветряло (е) ветрели (са)


Минало несвършено време (имперфект) редактиране

Формите за минало несвършено време в преизказно наклонение са същите като тези за сегашно време в преизказно наклонение.

Минало неопределено време (перфект) редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бил съм ветрял била съм ветряла било съм ветряло били сме ветрели
2 лице бил си ветрял била си ветряла било си ветряло били сте ветрели
3 лице бил (е) ветрял била (е) ветряла било (е) ветряло били (са) ветрели


Минало предварително време (плусквамперфект) редактиране

Формите за минало предварително време в преизказно наклонение са същите като тези за минало неопределено време в преизказно наклонение.

Бъдеще време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да ветрея щяла съм да ветрея щяло съм да ветрея щели сме да ветреем
2 лице щял си да ветрееш щяла си да ветрееш щяло си да ветрееш щели сте да ветреете
3 лице щял (е) да ветрее щяла (е) да ветрее щяло (е) да ветрее щели (са) да ветреят


Бъдеще предварително време редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице щял съм да съм ветрял щяла съм да съм ветряла щяло съм да съм ветряло щели сме да сме ветрели
2 лице щял си да си ветрял щяла си да си ветряла щяло си да си ветряло щели сте да сте ветрели
3 лице щял (е) да е ветрял щяла (е) да е ветряла щяло (е) да е ветряло щели (са) да са ветрели


Бъдеще време в миналото редактиране

Формите за бъдеще време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще време в преизказно наклонение.

Бъдеще предварително време в миналото редактиране

Формите за бъдеще предварително време в миналото в преизказно наклонение са същите като тези за бъдеще предварително време в преизказно наклонение.

Условно наклонение редактиране

единствено число множествено число
мъжки род женски род среден род
1 лице бих ветрял бих ветряла бих ветряло бихме ветрели
2 лице би ветрял би ветряла би ветряло бихте ветрели
3 лице би ветрял би ветряла би ветряло биха ветрели


Повелително наклонение редактиране

единствено число множествено число
вет·рей вет·рей·те


Причастия (отглаголни прилагателни) редактиране

Минало страдателно причастие редактиране

единствено число мъжки род вет·рян
непълен член вет·ря·ния
пълен член вет·ря·ни·ят
женски род вет·ря·на
членувано вет·ря·на·та
среден род вет·ря·но
членувано вет·ря·но·то
множествено число вет·ре·ни
членувано вет·ре·ни·те


Минало свършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род вет·рял
непълен член вет·ре·лия
пълен член вет·ре·ли·ят
женски род вет·ря·ла
членувано вет·ря·ла·та
среден род вет·ря·ло
членувано вет·ря·ло·то
множествено число вет·ре·ли
членувано вет·ре·ли·те


Минало несвършено деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род вет·ре·ел
непълен член вет·ре·е·лия
пълен член вет·ре·е·ли·ят
женски род вет·ре·е·ла
членувано вет·ре·е·ла·та
среден род вет·ре·е·ло
членувано вет·ре·е·ло·то
множествено число вет·ре·е·ли
членувано вет·ре·е·ли·те


Сегашно деятелно причастие редактиране

единствено число мъжки род вет·ре·ещ
непълен член вет·ре·е·щия
пълен член вет·ре·е·щи·ят
женски род вет·ре·е·ща
членувано вет·ре·е·ща·та
среден род вет·ре·е·що
членувано вет·ре·е·що·то
множествено число вет·ре·е·щи
членувано вет·ре·е·щи·те


Деепричастие (отглаголно наречие) редактиране

вет·ре·ей·ки